autumn.jpgautumn1.jpgautumn2.jpgautumn3.jpgautumn4.jpgautumn5.jpgautumn6.jpgautumn7.jpgautumn8.jpg
  • 16pf_slajd.jpg
  • mmse_slajd.jpg
  • neo_slajd.jpg
  • pai.jpg
  • rcft_slajd.jpg
  • tn_slajd.jpg
  • toi_slajd.jpg

PREDSTAVLJAMO PSIHOLOŠKI TEST: PROFIL INDEKS EMOCIJA (PIE)

piesvIndeks profil emocija (PIE) je instrument posebno pogodan za procenu različitih područja emotivne nestabilnosti, a primenjuje se za profesionalnu orijentaciju i selekciju, na klinikama i u psihijatrijskim ustanovama, u savetovanju i psihoterapiji, za dijagnostičku evaluaciju, u nastavi psihologije i u istraživanjima. 

PIE sadrži 62 ajtema koji su zapravo parovi izraza za osobine ličnosti (njih ukupno 12), a zadatak ispitanika je da odabere koja ga od dve reči u paru bolje opisuje. Kod prikaza rezultata koristi se kružni profil odnosno emocionalni krug koji upućuje na glavne snage koje deluju u ličnosti i na konflikte u ličnosti.

Skale koje obuhvata PIE: Poverljivost, Bojažljivost, Depresivnost, Nepoverljivost, Agresivnost, Društvenost, Kontrolisanost i Nekontrolisanost.

Komplet originalnog PIE testa sadrži priručnik, 100 upitnika i 100 profila. Cena: 7.950 din. + PDV

Detaljnije informacije i naručivanje.