autumn.jpgautumn1.jpgautumn2.jpgautumn3.jpgautumn4.jpgautumn5.jpgautumn6.jpgautumn7.jpgautumn8.jpg
  • 16pf_slajd.jpg
  • mmse_slajd.jpg
  • neo_slajd.jpg
  • pai.jpg
  • rcft_slajd.jpg
  • tn_slajd.jpg
  • toi_slajd.jpg

DSM-5

dsm-5v

DSM-5 je praktičan, funkcionalan i fleksibilan vodič koji se koristi u skoro svim zemljama u kojima postoji službena psihijatrija. Njegova primena može pomoći u tačnoj dijagnostici i lečenju duševnih poremećaja i time doprineti unapređenju svakodnevne kliničke prakse.

Ovo je najopsežniji, relevantan i savremeni izvor informacija koji mogu da koriste svi stručnjaci koji se bave različitim aspektima brige o psihičkom zdravlju, uključujući psihijatre, lekare drugih specijalnosti, psihologe, socijalne radnike, medicinske sestre, savetnike, studente, forenzičke i pravne stručnjake, radne i rehabilitacijske terapeute i dr.

Detaljnije...