autumn.jpgautumn1.jpgautumn2.jpgautumn3.jpgautumn4.jpgautumn5.jpgautumn6.jpgautumn7.jpgautumn8.jpg
  • 16pf_slajd.jpg
  • mmse_slajd.jpg
  • neo_slajd.jpg
  • pai.jpg
  • rcft_slajd.jpg
  • tn_slajd.jpg
  • toi_slajd.jpg

KATELOV 16 PF UPITNIK LIČNOSTI

16pf SINAPSAEDICIJE 500
Preporučimo za primenu prvo srpsko originalno i standardizovano izdanje Katelovog 16PF upitnika ličnosti. Ovaj instrument i u svetu ima široku primenu i to prvenstveno u okviru profesionalne selekcije i razvoja, ali i u okviru profesionalnog usmeravanja i psihološkog savetovanja. Instrument je dostupan u štampanom ali i u elektronskom obliku. Detaljnije informacije o testu.