• adhdv.gif
  • DSM-5V ss.gif
  • evolucv.gif
  • show_odnosiljudiV.jpg
  • show_PetzovaStatistikaV.jpg
  • show_polne-razlikeV.gif
  • show_samoregulacijaV.jpg
  • show_savjetovateljV.jpg
  • show_standardimV.jpg
  • show_treningv.jpg
  • wisciV.gif
Proizvođač:
Izaberi proizvođača
Rezultati 1 - 10 od 28
Strana 1 od 3

Dečija psihologija

Razvojna psihologija Jeana Piageta

Autor: Franz Buggle Izdavač: Naklada...

Cena: 2.244,00 Din.

Hiperaktivno dijete

Autor: Dubravka Kocijan-Hercigonja,...

Cena: 1.870,00 Din.

Razumijevanje djece s ADHD sindromom i pružanje potpore

Autor: Paul Cooper, Lesley Hughes

Cena: 2.805,00 Din.

Suradnja s roditeljima + PEDS

Autor: Frances Page Glascoe Izdavač:...

Cena: 5.423,00 Din.

Igre olovkom - Predvježbe pisanja

Autor: Silvija Philipps

Cena: 935,00 Din.

Dijete - tajna djetinjstva

Maria Montessori Izdavač: Naklada Slap

Cena: 2.992,00 Din.

Depresivnost u djece i adolescenata

Autor: Anita Vulić-Prtorić

Cena: 4.488,00 Din.

Stres u djece i adolescenata

Autor: Katica Lacković-Grgin

Cena: 2.233,00 Din.

Neuropsihološki aspekti istraživanja ADHD-a kod djece

Autori: Svjetlana Salkičević, Meri...

Cena: 2.992,00 Din.

Strana 1 od 3