• adhdv.gif
  • DSM-5V ss.gif
  • evolucv.gif
  • show_odnosiljudiV.jpg
  • show_PetzovaStatistikaV.jpg
  • show_polne-razlikeV.gif
  • show_samoregulacijaV.jpg
  • show_savjetovateljV.jpg
  • show_standardimV.jpg
  • show_treningv.jpg
  • wisciV.gif

Planovi tretmana i intervencije za depresiju i anksiozne poremećaje

Email
Robert L. Leahy, Stephen J. Holland, Lata K. McGinn
Prevod 2. izdanja
Izdavač: Naklada Slap, Zagreb
Cena: 7.854,00 Din.
Opis

Cilj autora knjige bio je da se napravi priručni vodič za najbolje kognitivno-bihejvioralne tretmane za anksioznost i depresiju koji su zasnovani na istraživanjima i to u obliku koji bi omogućio zaposlenim kliničarima da ove tretmane odmah primene u sopstvenoj praksi. Knjiga je bila dobro prihvaćena i koristili su je širom sveta kliničari zainteresovani za primenu najbolje prakse kognitivno-bihejvioralne terapije. 

Knjiga je zamišljena tako da služi kao svakodnevni set alata – obrazaca, planova tretmana, primera dijaloga i popisa tehnika i intervencija. Studenti i osoblje mogu koristiti Planove tretmana na svojim nastavnim časovima, tokom staža, postdoktorskog treninga i u kliničkoj praksi. 

cdUKLJUČUJE CD-ROM SA RADNIM MATERIJALIMA!

CD kao prilog knjizi, oblikovan je kako bi pružio brz i praktičan pristup ključnim elementima tretmanskih paketa – uključujući smernice za pojedine seanse; popis intervencija za svaki poremećaj; i uzorak simptoma, ciljeva i intervencija za upotrebu u pisanju izveštaja o tretmanu. CD takođe omogućuje korisnicima da ispišu letke i obrasce za procenu koje će koristiti s pacijentima. On uključuje i popise tehnika bihevioralne i kognitivne terapije i uobičajene psihotropne lekove.

 

Godina: 2014 Izdanje: 1.
ISBN: 978-953-191-782-7 Format: 20 x 28 cm
Povez: Meki Broj stranica: 512