• adhdv.gif
 • DSM-5V ss.gif
 • evolucv.gif
 • show_odnosiljudiV.jpg
 • show_PetzovaStatistikaV.jpg
 • show_polne-razlikeV.gif
 • show_samoregulacijaV.jpg
 • show_savjetovateljV.jpg
 • show_standardimV.jpg
 • show_treningv.jpg
 • wisciV.gif
 • 16PF-slajd.gif
 • bdi-slajd.png
 • bip slajd.gif
 • mmse-slajd.gif
 • nnat-sjald.png
 • rcft-slajd.png
 • WISC-slajd.gif

O nama

SINAPSA EDICIJE doo je privredno društvo za izdavačku, edukativnu i grafičku delatnost, osnovano 2013. godine.

Osnovni cilj je da se putem ovih delatnosti, stručnjacima različitih profila u Srbiji, učini dostupnim što veći broj savremenih naučnih dela i informacija, iz oblasti psihologije, psihijatrije, medicine, stomatologije i dr., za koje verujemo da mogu doprineti unapređenju njihovog rada

Najvažniji segment u okviru izdavačke delatnosti predstavlja objavljivanje savremenih psihodijagnostičkih sredstava. Aktivnosti su usmerene kako ka adaptaciji i standardizaciji licenciranih originalnih testova poznatih svetskih i evropskih izdavača, tako i ka kreiranju i razvijanju testova domaćih autora. 

Psihološki merni instrumenti predstavljaju posebno zaštićena sredstva za rad psihologa. Prema standardnoj proceduri njihova kupovina može se ostvariti tek nakon registracije psihologa i sklapanja ugovora o poslovnoj saradnji između Sinapsa edicije i ustanove.

Uredništvo Sinapsa edicije radiće na objavljivanju i novog časopisa iz oblasti psihologije.

U okviru edukativne delatnost realizuju se treninzi i obuke prvenstveno u cilju uspešne primene i interpretacije novih psiholoških mernih instrumenata u Srbiji. U ponudi će biti i drugi programi edukacija namenjenih razvoju praktičnih veština, kako psihologa, tako i stručnaka srodnih profila.

Ponuda knjiga i testova u izdanju Sinapsa edicije dopunjena je izdanjima profilisanog izdavača Naklade Slap iz Zagreba.

 KatalogKnjiga   KatalogPDS

SINAPSA EDICIJE je i ovlašćeni uvoznik i distributer izdanja Pearson Clinical Assessmenta za Srbiju.

 


Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na saradnju,


Direktor Sinapsa edicije d.o.o.
Nataša Barišić-Ciganović, dipl. psiholog

 

Poslovni podaci:
PIB: 107960560
Matični broj: 20905743
Šifra delatnosti: 5811
Tekući račun: 160-385218-80 (Banca Intesa)