• 16PF-slajd.gif
  • bdi-slajd.png
  • bip slajd.gif
  • mmse-slajd.gif
  • nnat-sjald.png
  • rcft-slajd.png
  • WISC-slajd.gif

PSIHOloški merni instrumenti predstavljaju standardizovana i posebno zaštićena psihodijagnostička sredstva (upitnici, skale, testovi, aparati) konstruisana za validno i pouzdano merenje psiholoških konstrukata, a koje u svom radu mogu koristiti kvalifikovani stručnjaci.

Instrumenti poznatih svetskih i evropskih izdavača, KOJI SU Licencirani / ODOBRENI za upotrebu na području srbije, u kontinuitetu će ubuduće prolaziti kroz faze prevođenja, adaptacije i standardizacije (planove možete pratiti na našoj stranici). Rezultat toga biće, po prvi put u našoj zemlji, objavljivanje originalnih srpskih verzija. U okviru Sinapsa edicije biće dostupna i uvozna izdanja psiholoških testova na hrvatskom jeziku, koje stručnjaci mogu koristiti u naučno-istraživačke, razvojne i interne svrhe. 

U skladu sa zakonom i pravilnicima koji važe u Republici Srbiji, a u svrhu profesionalne primene, prodaja psiholoških mernih instrumenata ograničena je na diplomirane psihologe. Za neke od instrumenata, a u cilju uspešne primene i interpretacije, potrebna je i dodatna edukacija. Pored toga, Sinapsa edicije u svojoj ponudi sadržaće i određena sredstava koje će u svom radu moći da koriste i stručnjaci drugih profila (psihijatri, logopedi, defektolozi, pedagozi...).

 

Da bi Vam testovi postali dostupni, Potrebno je proći proces registracije. Praćenjem linka na našoj internet stranici dolazite do registracionog obrasca. Njega je potrebno popuniti i i poslati Sinapsa ediciji putem faksa, poštom ili skenirano e-mailom .

Nakon registracije, poštom će Vam biti dostavljen UGOVOR O KORIŠĆENJU PSIHODIJAGNOSTIČKIH SREDSTAVA, koji potom potpisan i overen takođe šaljete nazad na adresu Sinapsa edicije. Tek nakon potpisivanja Ugovora mogu se naručivati testovi iz naše ponude.

Za detaljnije informacije o testovima, njihovoj upotrebi, cenama i dr. možete nam se obratiti svakog radnog dana od 8.30 do 16.30 časova.

 

PREGLED INSTRUMENATA IZ PONUDE PREMA UZRASTU NJIHOVE PRIMENE

PREGLED INSTRUMENATA PREMA STRUKAMA KOJE IH MOGU PRIMENJIVATI

Ovde možete pogledati celokupnu ponudu testova izdavača Naklade Slap iz Zagreba.

 

Pregled instrumenata prema kategorijama, vrstama: