• 16 pf.png
  • bdi_II.png
  • mmse-2.png
  • neo-ffi.png
  • neo-pi-r.png
  • pai.png
  • rcft.png
  • stai.png
  • tn.png
  • toi-se.png

PSIHOloški merni instrumenti predstavljaju standardizovana i posebno zaštićena psihodijagnostička sredstva (upitnici, skale, testovi, aparati) koja su konstruisana za validno i pouzdano merenje psiholoških konstrukata i koja u svom radu mogu da koriste isključivo kvalifikovani stručnjaci.

Instrumenti poznatih svetskih i evropskih izdavača, KOJI SU Licencirani / autorizovani za upotrebu na području srbije, u kontinuitetu će prolaziti kroz faze prevođenja, adaptacije i standardizacije (planove možete pratiti na našoj stranici). Rezultat toga biće, po prvi put u našoj zemlji, objavljivanje originalnih srpskih verzija. U okviru Sinapsa edicije biće dostupna i uvozna izdanja psiholoških testova (na hrvatskom i engleskom jeziku), a koje stručnjaci takođe mogu da koriste u praktične, naučno-istraživačke, razvojne i/ili interne svrhe. 

U skladu sa zakonom i pravilnicima koji važe u Republici Srbiji, a u svrhu profesionalne primene, prodaja psiholoških mernih instrumenata ograničena je uglavnom na diplomirane psihologe. Za neke od instrumenata, a u cilju uspešne primene i interpretacije, potrebna je i dodatna edukacija. Pored toga, Sinapsa edicije u svojoj ponudi ima i određena sredstava koja u svom radu mogu da koriste i stručnjaci drugih stručnih profila (psihijatri, logopedi, defektolozi, pedagozi...).

 

Da bi Vam testovi postali dostupni, Potrebno je proći proces registracije. Praćenjem linka (word / pdf) na našoj internet stranici dolazite do registracionog obrasca. Njega je potrebno popuniti i i poslati Sinapsa ediciji putem faksa, poštom ili skenirano e-mailom .

Nakon registracije, mejlom ili poštom biće Vam dostavljen i UGOVOR O PRAVU KORIŠĆENJa PSIHODIJAGNOSTIČKIH instrumenata (a koji se sklapa u cilju zaštite originalnih i autorizovanih proizvoda) koji potom potpisan i overen šaljete nazad na adresu Sinapsa edicije. Tek nakon potpisivanja ovog Ugovora mogu se naručivati testovi iz naše ponude.

Za detaljnije informacije o testovima, njihovoj upotrebi, cenama i dr. možete nam se obratiti svakog radnog dana od 8.30 do 16.30 časova.

 

Katalog psiholoških testova i knjiga u izdanju SINAPSA EDICIJE možete pogledati  OVDE.

 

PREGLED INSTRUMENATA IZ PONUDE PREMA UZRASTU NJIHOVE PRIMENE

PREGLED INSTRUMENATA PREMA STRUKAMA KOJE IH MOGU PRIMENJIVATI

 

KatalogPDS

 

Pregled instrumenata u ponudi Sinapsa edicije prema kategorijama: