SE-234-61 PAI ePONS bodovanje

Email
Set od 50 kredita
Cena: 15.840,00 Din.
Opis

Krediti za elektronsko bodovanje zamenjuju stavke SE-234-04 (obrazac za izradu profila) i SE-234-05 (obrazac kritičnih stvaki) iz papir-olovka verzije kompleta testa.