Upitnik anksioznosti kao stanja i CRTE ličnosti - STAI

Charles D. Spielberger

U PRIPREMI SRPSKO IZDANJE

Urednici: prof. dr Ljiljana Mihić i prof. dr Zdenka Novović

REZIME

Šta meri: anksioznost kao stanje i kao crtu ličnosti
Uzrast: od 1. razreda srednje škole nadalje
Primena: individualna ili grupna
Trajanje: oko 20 minuta
Ocenjivanje: ručno (samokopirni upitnik)
Kategorizacija:
 0   A   B   C
 
GODINA KONSTRUKCIJE: 1968.
U PRODAJI IZDANJE: Naklada Slap, Zagreb

STAI se sastoji od dve skale za samoprocenu:
1. S-skala je mera anksioznosti kao stanja koja se odnosi na prolazna emocionalna stanja različitog intenziteta, obeležena subjektivnim doživljajem napetosti, nervoze, zabrinutosti, strepnje i aktivacijom autonomnog nervnog sistema.
2. O-skala meri anksioznost kao crtu ličnosti, tj. relativno stabilne individualne razlike u sklonosti anksioznosti.

Obe skale sastoje se od po 20 ajtema, a ispitanici svoje odgovore daju na 4-stepenoj skali, kojima se opisuje intenzitet osećaja kod S-skale odnosno učestalost pojave anksioznosti kod O-skale.

Korisnicima je na raspolaganju i i-Testiranje. Internetsko testiranje potpuno je automatizovano: od primene testa, bodovanja rezultata i generisanja psihološkog izveštaja do arhiviranja podataka. Kao rezultat, ovlašćeni stručnjak može u bilo kojem trenutku, i s bilo kojeg računara koji ima pristup internetu, organizovati testiranje, odštampati izveštaje i imati uvid u arhivu već prikupljenih podataka. Detaljnije...

Hrvatska standardizacija sprovedena je na 588 učenika srednjih strukovnih škola i gimnazija uzrasta od 16 do 18 godina.

U toku je srpska standardizacija.

 

Proizvođač:
Izaberi proizvođača
Rezultati 1 - 1 od 1

Upitnik anksioznosti kao stanja i crte ličnosti - STAI

STAI Komplet

Cena: 34.595,00 Din.