autumn01.jpgautumn02.jpgautumn3.jpgautumn4.jpgautumn5.jpgautumn6.jpgautumn7.jpgautumn8.jpg
  • 16 pf.png
  • bdi_II.png
  • mmse-2.png
  • neo-ffi.png
  • neo-pi-r.png
  • pai.png
  • rcft.png
  • stai.png
  • tn.png
  • toi-se.png

MUCANJE - NOVA KNJIGA U PONUDI SINAPSE

mucanje webMUCANJE: ETIOLOGIJA, DIJAGNOSTIKA, INTERVENCIJE - Ines Galić-Jušić (izdavač Naklada Slap)

Mnogobrojna istraživanja mucanja u različitim oblastima doprinela su nastanku ove knjige koja čitaocu pruža zaista opsežan i sistematičan pregled gotovo svih faktora koji utiču na mucanje. Epidemiologija mucanja, kognitivni i emocionalni faktori, početak i trajanje mucanja, genetika... samo su neki od 15 poglavlja, gde autorka detaljno opisuje prirodu mucanja, moguće uzroke mucanja, oblik i značenja simptoma, kao i neuralne osnove mucanja i na kraju, predstavljena je empirijski potkovana terapija mucanja.

Pregled sadržaja i prvog poglavlja na linku: https://www.sinapsaedicije.rs/.../psihologija/mucanje-detail

12. OBUKA ZA PRIMENU I INTERPRETACIJU PAI INVENTARA LIČNOSTI (19.11.2021.) on-line

eduk. pai 11-2021

ORTODONCIJA -30%

ortodoncija30

OBUKA ZA RCFT TEST (oktobar 2021.) – obavezna za korisnike

newsletter edukacija RCFT 2021 head01

KATALOG TESTOVA 2021.

KATALOG slika web

U PRODAJI INVENTAR ZA PROCENU SIMULIRANIH SIMPTOMA - SIMS (Sinapsa edicije, 2020.)

SIMS testSinapsa edicije objavila je Strukturirani inventar simuliranih simptoma - SIMS (autori Michelle R. Widows i Glenn P. Smith). Urednik srpskog izdanja je prof. dr Vojislava Bugarski-Ignjatović; recenzenti prof. dr Valentina Baić i doc. dr Ksenija Kolundžija.

Reč je o višedimenzionalnom inventaru za samoprocenu, koji se koristi brzu procenu i otkrivanje prisustva simuliranja psihopatoloških simptoma i/ili kognitivnog deficita u različitim kliničkim i forenzičkim okruženjima. 

Za kupovinu i primenu ovog instrumenta obavezno je pohađanje jednodnevne obuke (DRUGA GRUPA: 18.12.2020., prijave do 10.12.2020.).