autumn01.jpgautumn02.jpgautumn3.jpgautumn4.jpgautumn5.jpgautumn6.jpgautumn7.jpgautumn8.jpg
  • 16 pf.png
  • bdi_II.png
  • mmse-2.png
  • neo-ffi.png
  • neo-pi-r.png
  • pai.png
  • rcft.png
  • stai.png
  • tn.png
  • toi-se.png

KATELOV 16 PF UPITNIK LIČNOSTI

16pf SINAPSAEDICIJE 500
Preporučimo za primenu prvo srpsko originalno i standardizovano izdanje Katelovog 16PF upitnika ličnosti. Ovaj instrument i u svetu ima široku primenu i to prvenstveno u okviru profesionalne selekcije i razvoja, ali i u okviru profesionalnog usmeravanja i psihološkog savetovanja. Instrument je dostupan u štampanom ali i u elektronskom obliku. Detaljnije informacije o testu.