autumn01.jpgautumn02.jpgautumn3.jpgautumn4.jpgautumn5.jpgautumn6.jpgautumn7.jpgautumn8.jpg
  • 16 pf.png
  • bdi_II.png
  • mmse-2.png
  • neo-ffi.png
  • neo-pi-r.png
  • pai.png
  • rcft.png
  • stai.png
  • tn.png
  • toi-se.png

OBJAVLJENO SRPSKO IZDANJE STAI-a

stai prirucnikPredstavljamo srpsko standardizovano izdanje jednog od najpoznatijih instrumenata za ispitivanje anksioznosti u svetu.

Reč je STAI instrumentu koji je doživeo brojne jezičke 
adaptacije i najveću citiranost u domenu ispitivanja anksioznosti 
u poslednje četiri dekade.

Inventar se sastoji do dva subtesta od kojih svaki sadrži po 
20 ajtema, a ispitanici svoje odgovore daju na četvorostepenoj 
skali, kojima se opisuje intenzitet osećaja kod S-skale (anksioznosti
kao stanja), odnosno učestalost pojave anksioznosti kod O-skale
(anksioznosti kao osobine).
  
Urednici srpskog izdanja: prof. dr Ljiljana Mihić i prof. dr Zdenka Novović. 
Recenzent: doc. dr Snežana Tovilović