autumn01.jpgautumn02.jpgautumn3.jpgautumn4.jpgautumn5.jpgautumn6.jpgautumn7.jpgautumn8.jpg
  • 16 pf.png
  • bdi_II.png
  • mmse-2.png
  • neo-ffi.png
  • neo-pi-r.png
  • pai.png
  • rcft.png
  • stai.png
  • tn.png
  • toi-se.png

U PRODAJI SRPSKO STANDARDIZOVANO IZDANJE BECKOVOG INVENTARA DEPRESIJE

bdi kompletSinapsa edicije objavila je nedavno i licencirano izdanje Beckovog inventara depresije (BDI-II) koji je po prvi put u srpskoj sredini prošao zvanično kroz faze prevođenja, adaptacije i standardizacije a koji su neophodni za njegovu komercijalnu i praktičnu primenu. Standardizacija inventara za populaciju u Srbiji (na uzorku od 289 pacijenata iz različitih kliničkih centara i 355 studenata) urađena je na stručan način pod uredništvom prof. dr Ljiljane Mihić i prof. dr Zdenke Novović za Odseka za psihologiju Filozofskof fakulteta u Novom Sadu. Svi relevantni podaci potrebni za primenu i interpretaciju ovog testa jasno su i pregledno opisani u tehničkom priručniku. Komplet testa, koji sadrži po 100 Upitnika za muškarce, 100 Upitnika za žene i Priručnik, može se naručiti po ceni od 19.312 dinara sa porezom. Za primenu u istraživačke svrhe potrebna je dozvola Izdavača (copyright za Srbiju: Sinapsa edicije).