autumn.jpgautumn1.jpgautumn2.jpgautumn3.jpgautumn4.jpgautumn5.jpgautumn6.jpgautumn7.jpgautumn8.jpgautumn9.jpgautumn91.jpgautumn92.jpg
  • 16 pf.png
  • bdi_II.png
  • mmse-2.png
  • neo-ffi.png
  • neo-pi-r.png
  • pai.png
  • rcft.png
  • stai.png
  • tn.png
  • toi-se.png

ELEKTRONSKO TESTIRANJE I BODOVANJE INSTRUMENATA

et-epons
ePONS je novi program za elektronsko zadavanje i bodovanje psihidijagnostičkih instrumenata. Radi po sistemu kredita koji se mogu kupovati, doplaćivati i aktivirati putem interneta ili telefona. Jednostavan je i praktičan za upotrebu. Stalno se razvija i upotpunjuje novim instrumentima, a ažuriranja su dostupna uvek na brz i jednostavan način. Detaljnije...
 
 

EDUKACIJA ZA NEO INVENTARE

neo 11.9.2020

Rok za prijavu: 1.9.2020. Cena kotizacije: 12.240 din. Detaljnije...

 

ŠTO UČINITI - VODIČI ZA DECU

vodiči za djecu komplet za web

Terapijski interaktivni vodiči koji edukuju, motivišu i ohrabruju decu i roditelje da zajedno rade na savladavanju anksioznosti, ljutnje, negativnosti i straha od odvajanja, kao i da istražuju nove situacije bez straha...

Izdavač: Naklada Slap (po American Psychological Association - APA). 

Komplet se sastoji od 6 slikovnica, ali se mogu kupiti i zasebno.

 

 

PROJEKTIVNI INSTRUMENTI

web projektivni instrumenti

NOVE KNJIGE IZDAVAČA NAKLADA SLAP

Etika-u-dentalnoj-medicini     hitna-stanjav     kronicne-rane kevricv     ličnost lacković-grgin penezićv 

dobrobit-životinjav     palijativna-njegav     PsihijatrijaV     shizofrenijev

iTESTIRANJE

et-itestiranjeiTestiranje je sistem elektronske primene psiholoških instrumenata putem interneta. Opcija je za sada dostupna za jedan broj instrumenata u izdanju Naklade Slap, a u ponudi Sinapsa edicije i to: BFQ, TOI, KNT, STAI, STAIC, NEO PI-R, NEO-FFI, DAT-BOS, DAT-BTS I BIP. 
Internetsko testiranje potpuno je automatizovano, od primene testa, bodovanja, generisanja izveštaja do arhiviranja podataka. Ovlašćeni stručnjak može u bilo kojem trenutku i sa bilo kog računara koji ima pristup internetu organizovati testiranje, odštampati izveštaje i pristupiti arhivi već prikupljenih podataka. Testiranje može biti organizovano lokalno ili na daljinu, ali u oba slučaja pod određenim nadzorom ispitivača. Detaljnije...