autumn.jpgautumn1.jpgautumn2.jpgautumn3.jpgautumn4.jpgautumn5.jpgautumn6.jpgautumn7.jpgautumn8.jpgautumn9.jpgautumn91.jpgautumn92.jpg
  • 16 pf.png
  • bdi_II.png
  • mmse-2.png
  • neo-ffi.png
  • neo-pi-r.png
  • pai.png
  • rcft.png
  • stai.png
  • tn.png
  • toi-se.png

EDUKACIJE ZA PAI INVENTAR

edukacija pai VEST11 2019

SRPSKO STANDARDIZOVANO IZDANJE NEO-FFI INVENTARA LIČNOSTI

 

NEO FFIwebU srpskom standardizovanom obliku od sada je dostupan i NEO-FFI (Neo petofaktorski inventar ličnosti). Reč je o skraćenoj verziji (60 stavki) poznatog NEO PI-R inventara kojom se dobija kratka i pouzdana procena pet glavnih dimenzija ličnosti (Neuroticizam, Ekstraverzija, Otvorenost, Prijatnost i Savesnost). Za primenu u istraživanjima potrebna je dozvola Izdavača (Copyright za Srbiju: Sinapsa edicije).

 

 

PRELISTAJTE KATALOG TESTOVA SINAPSA EDICIJE


web katalog

 

Cenovnik psiholoških instrumenata možete pogledati OVDE  

U PRODAJI SRPSKO STANDARDIZOVANO IZDANJE BECKOVOG INVENTARA DEPRESIJE

bdi kompletSinapsa edicije objavila je nedavno i licencirano izdanje Beckovog inventara depresije (BDI-II) koji je po prvi put u srpskoj sredini prošao zvanično kroz faze prevođenja, adaptacije i standardizacije a koji su neophodni za njegovu komercijalnu i praktičnu primenu. Standardizacija inventara za populaciju u Srbiji (na uzorku od 289 pacijenata iz različitih kliničkih centara i 355 studenata) urađena je na stručan način pod uredništvom prof. dr Ljiljane Mihić i prof. dr Zdenke Novović za Odseka za psihologiju Filozofskof fakulteta u Novom Sadu. Svi relevantni podaci potrebni za primenu i interpretaciju ovog testa jasno su i pregledno opisani u tehničkom priručniku. Komplet testa, koji sadrži po 100 Upitnika za muškarce, 100 Upitnika za žene i Priručnik, može se naručiti po ceni od 19.312 dinara sa porezom. Za primenu u istraživačke svrhe potrebna je dozvola Izdavača (copyright za Srbiju: Sinapsa edicije). 

OBJAVLJENO SRPSKO IZDANJE STAI-a

stai prirucnikPredstavljamo srpsko standardizovano izdanje jednog od najpoznatijih instrumenata za ispitivanje anksioznosti u svetu.

Reč je STAI instrumentu koji je doživeo brojne jezičke 
adaptacije i najveću citiranost u domenu ispitivanja anksioznosti 
u poslednje četiri dekade.

Inventar se sastoji do dva subtesta od kojih svaki sadrži po 
20 ajtema, a ispitanici svoje odgovore daju na četvorostepenoj 
skali, kojima se opisuje intenzitet osećaja kod S-skale (anksioznosti
kao stanja), odnosno učestalost pojave anksioznosti kod O-skale
(anksioznosti kao osobine).
  
Urednici srpskog izdanja: prof. dr Ljiljana Mihić i prof. dr Zdenka Novović. 
Recenzent: doc. dr Snežana Tovilović
 

NOVE KNJIGE U PONUDI

infektologijav minfulness-1vmontessori-mapaanatomija humanav-(1) anatomija studentiv 50-mitovav adhd-2v