autumn.jpgautumn1.jpgautumn2.jpgautumn3.jpgautumn4.jpgautumn5.jpgautumn6.jpgautumn7.jpgautumn8.jpgautumn9.jpgautumn91.jpgautumn92.jpg
  • 16 pf.png
  • bdi_II.png
  • mmse-2.png
  • neo-ffi.png
  • neo-pi-r.png
  • pai.png
  • rcft.png
  • stai.png
  • tn.png
  • toi-se.png

PREDSTAVLJAMO PSIHOLOŠKI TEST: PROFIL INDEKS EMOCIJA (PIE)

piesvIndeks profil emocija (PIE) je instrument posebno pogodan za procenu različitih područja emotivne nestabilnosti, a primenjuje se za profesionalnu orijentaciju i selekciju, na klinikama i u psihijatrijskim ustanovama, u savetovanju i psihoterapiji, za dijagnostičku evaluaciju, u nastavi psihologije i u istraživanjima. 

PIE sadrži 62 ajtema koji su zapravo parovi izraza za osobine ličnosti (njih ukupno 12), a zadatak ispitanika je da odabere koja ga od dve reči u paru bolje opisuje. Kod prikaza rezultata koristi se kružni profil odnosno emocionalni krug koji upućuje na glavne snage koje deluju u ličnosti i na konflikte u ličnosti.

Skale koje obuhvata PIE: Poverljivost, Bojažljivost, Depresivnost, Nepoverljivost, Agresivnost, Društvenost, Kontrolisanost i Nekontrolisanost.

Komplet originalnog PIE testa sadrži priručnik, 100 upitnika i 100 profila. Cena: 7.950 din. + PDV

Detaljnije informacije i naručivanje.

PREDSTAVLJAMO PSIHOLOŠKI TEST: NNAT

nnatvNaglierijev test neverbalnih sposobnosti (NNAT) je neverbalna mera sposobnosti, nezavisna od kulture. Bazira se na likovnim matricama koje su razvijene s ciljem ispitivanja sposobnosti bez zahtevanja znanja čitanja, pisanja ili govora.

NNAT se može koristiti za identifikaciju učenika čije slabo neverbalno rasuđivanje može upućivati na potencijalne probleme u školi, kao i za otkrivanje nadarenih učenika s visoko razvijenim sposobnostima rasuđivanja i rešavanja problema. NNAT je pogodan za učenike koji imaju različitu kulturološku i jezičnu pozadinu, uključujući učenike koji imaju smanjen uspeh u školi zbog ograničenog znanja jezika. Može se koristiti i kao pomoć za identifikaciju učenika s teškoćama u učenju, kao i za ispitivanje učenika s oštećenjima sluha, govora ili motorike.

Detaljnije...

TRENING SA AGRESIVNOM DECOM + CD

treningvOva knjiga postoji već više od "polovine života praktičara". U 27 godina od prvog izdanja godine 1978., nijedna tema kliničke dečije psihologije i dečije psihoterapije nije tako jako odredila naučnu raspravu kao što je traženje uzroka dečije agresije i razvoj optimalnih postupaka lečenja. 

Kao pristup lečenju agresivne dece i njihovih porodica izabrali smo dečiju terapiju ponašanja i savetovanje roditelja, dakle od početka jedan paralelni postupak.  Taj pristup se održao tokom godina, iako su porodično-terapijski koncepti uvek iznova navodili da mogu puno direktnije i jednostavnije rešiti probleme. Nažalost, terapijska stvarnost izgleda potpuno drugačije: agresivno ponašanje stabilan je poremećaj ponašanja, koji se već i u detinjstvu jako teško menja. Detaljnije...

(Iz predgovora)

PROŠIRENA PONUDA PSIHOLOŠKIH TESTOVA

Ponuda psihodijagnostičkih sredstava u okviru Sinapsa edicije nedavno je proširena novim testovima:

Pozivamo Vas da na našem sajtu pogledate detaljnije informacije o svakom od njih.
Testove možete pogledati i lično u našim prostorijama.

PREDSTAVLJAMO: Katelovi kulturalno nepristrasni testovi inteligencije CTI

ctisvCattelovi testovi inteligencije (CTI) su neverbalni testovi koji mere opšti g-faktor mentalne sposobnosti, pri čemu isključuju, koliko je god moguće, uticaj verbalnih sposobnosti, kulture iz koje pojedinac potiče i stepen obrazovanja. Glavne primarne sposobnosti zastupljene u Cattellovim testovima jesu sposobnost rasuđivanja i prostorni faktori.

Sastoje se od 3 skale: 

Skala 1 namenjena je deci od 4 do 8 godina, kao i starijim i mentalno hendikepiranim osobama. Skala 2 namenjena je deci od 8 godina pa nadalje, ali i starijoj deci kao i većini odraslih.  Skala 3 se najčešće koristi sa starijom decom, studentima i osobama za koje pretpostavljamo da poseduju viši nivo sposobnosti. 

Nije obavezna kupovina celog komplet. Možete kupiti testovni materijal samo za uzrast koji Vam je potreban. 

Detaljnije informacije...

PREDSTAVLJAMO PSIHOLOŠKI TEST: D-70

d70svDomino test D-70 namenjen je merenju, odnosno proceni, nivoa razvijenosti opšte inteligencije. Nastao je na osnovu Testa D-48 sa ciljem stvaranja njegove paralelne forme. Međutim, iako postoji visok stepen ekvivalentnosti između Testa D-48 i Testa D-70, ne radi se o paralelnim formama. Test D-70 je primereniji obrazovanijim grupama u poređenju sa Testom D-48, koji je standardni instrument za osobe sa srednjom stručnom spremom.

Sastoji se od 44 zadataka u obliku crteža domina poslaganih po određenom principu, a zadatak ispitanika je da popuni poslednju, praznu dominu.

Uzrast: od 13 godina nadalje. Primena: individualna ili grupna. Obrada: putem šablona.