autumn.jpgautumn1.jpgautumn2.jpgautumn3.jpgautumn4.jpgautumn5.jpgautumn6.jpgautumn7.jpgautumn8.jpgautumn9.jpgautumn91.jpgautumn92.jpg
 • 16 pf.png
 • bdi_II.png
 • mmse-2.png
 • neo-ffi.png
 • neo-pi-r.png
 • pai.png
 • rcft.png
 • stai.png
 • tn.png
 • toi-se.png

Kako naručiti

ZA PRVU NARUDŽBINU PSIHODIJAGNOSTIČKIH SREDSTAVA

Psihodijagnostička sredstva dostupna u našoj ponudi namenjena su kvalifikovanim stručnjacima. U svrhu profesionalne primene instrumenata, prodaja je ograničena na diplomirane psihologe, psihijatre, logopede, defektologe i srodne struke, a za neke od njih potrebno je proći dodatnu edukaciju kako bi se mogli naručivati i koristiti u radu.

Kupci/korisnici izvan Republike Srbije, prilikom prve narudžbine psihodijagnostičkih sredstava prolaze kroz postupak provere diplome.

Psihodijagnostička sredstva nisu u slobodnoj prodaji i nije ih moguće nabaviti putem posrednika, već se prodaju direktno stručnjaku koji ih koristi u svom radu.

 

REGISTRACIJA

Kako biste mogli naručivati psihodijagnostička sredstva, pre prve narudžbine potrebno je proći kroz proces registracije.

Registracija uključuje sledeće korake:

 1. Preuzmite obrazac Registracija novih korisnika (word pdf), popunite ga i pošaljite na e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 2. Na osnovu popunjenog obrasca dostavićemo Vam Ugovor o korišćenju psihodijagnostičkih sredstava.

 3. Ugovor potpisujete Vi i nadležna osoba u instituciji ili organizaciji. Jedan primerak Ugovora pripada Kupcu, a drugi Sinapsi.

 4. Naša adresa za dostavu Ugovora:

  SINAPSA EDICIJE d.o.o.
  Kopernikova 6, 11000 Beograd

 

NARUČIVANJE


Nakon potpisivanja Ugovora psihodijagnostička sredstva iz naše ponude dostupna su Vam za naručivanje.

VAŽNO! Prilikom prvog naručivanja nekog od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude OBAVEZNA je kupovina jednog od ponuđenih KOMPLETA kako biste imali sve pripadajuće komponente potrebne za njegovo korišćenje.

U narednim narudžbinama istog psihodijagnostičkog sredstva moguće je kupovati one komponente koje su Vam potrebne.

*Za neka od psihodijagnostičkih sredstava iz naše ponude potrebno je, s obzirom na struku osobe koja naručuje, proći dodatnu edukaciju. Njih možete naručiti, ali Vam ona neće biti isporučena dok ne završite potrebnu edukaciju.

 

NARUČIVANJE PUTEM INTERNET STRANICE

 

Prvi korak u naručivanju proizvoda jeste pravljenje naloga, odnosno registracija korisnika na samoj internet stranici.

Nakon toga odabirom bilo kog proizvoda sa naše stranice on se uvrštava u meni "Korpa". 

Cene su istaknute na stranicama pored pojedinog proizvoda i važe za sve oblike plaćanja. Cena poštarine nije uključena u cenu proizvoda. Sva plaćanje se vrše u RSD (dinarima) za područje Srbije.

Ukoliko SINAPSA EDICIJE ne raspolaže naručenim proizvodom, o tome će Kupca obavestiti u najkraćem roku. 

Kupac ima pravo odjaviti narudžbenicu. U slučaju kada je narudžbenica raskinuta nakon izvršene dostave proizvoda, Kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod neoštećen i zapakovan u originalnu ambalažu, a SINAPSA EDICIJE će izvršiti povraćaj novca. Dostava se smatra izvršenom u trenutku kada SINAPSA EDICIJE preda proizvod dostavnoj službi.

 

NARUČIVANJE PUTEM E-MAILA

Kupac svoju narudžbinu može poslati i putem mejla na adresu Sinapsa edicije Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

 

 

 

Nastavno-naučna saradnja

Sinapsa edicije podstiče upotrebu testova u svom vlasništvu u istraživačkim projektima, ali pre upotrebe, potrebno je potpisati Molbu korisnika, a po završetku istraživanja dostaviti sažetak rada i podatke.

Ako Vas zanima primena testova u istraživačke svrhe, molimo da nam se javite. Sinapsa edicije odobrava popust pri nabavci testovnog materijala za polaznike dodiplomskih, diplomskih i postdiplomskih studija, koji sprovode istraživanja za kvalifikacijske radove. Popust iznosi 20–40% (od iznosa cene materijala u koju nije uračunat PDV) i odnosi se na potrošne materijale instrumenata (upitnici i test sveske u koje ispitanici direktno odgovaraju, listovi za odgovore, profili). Popusti kod drugih vrsta istraživanja zavise od odabranih instrumenata, pri čemu se za instrumente koji su u postupku standardizacije uz ustupanje podataka odobrava korišćenje bez ikakve nadoknade, uz dogovor o vraćanju protokola i rezultata u našu redakciju.

Napomena: Studentima je potreban potpis mentora na Molbi za nabavku testova.

Sinapsa edicije prikuplja podatke o normama, pouzdanosti i validnosti testova. Istraživačima/prikupljačima podataka nudimo mogućnost plaćanja gotovinom ili kompenzaciju. Sinapsa edicije plaća troškove poštarine za projekat prikupljanja podataka.

Ako ste zainteresovani za saradnju sa nama u prikupljanju podataka, javite se na 011 3291173 ili 3292053 ili putem e-maila Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. radi dodatnih informacija.

Kategorizacija psihodijagnostičkih instrumenata

KATEGORIJA – OPIS

A – psihološki instrumenti dostupni nizu stručnjaka

B – psihodijagnostički instrumenti dostupni psiholozima bez dodatne edukacije

C – psihodijagnostički instrumenti dostupni psiholozima s dodatnom edukacijom

 

Psihološki instrumenti kategorije A namenjeni su za merenje psiholoških fenomena u istraživačke i druge svrhe i za njihovu primenu su potrebna bazična akademska znanja iz psihometrije i statistike. Ovi instrumenti ne služe za psihodijagnostičku i prognostičku procenu. Ove instrumente mogu da primenjuju pasiholozi, a neke od njih i stručnjaci drugih profila (logopedi, pedagozi, psihijatri).

U kategoriju B svrstavaju se psihološki merni instrumenti koji imaju psihodijagnostičku i prognostičku svrhu i za koje autori i revizori nisu predvideli dodatnu obuku, jer se mogu koristiti na osnovu fakultetski stečenih znanja i uputstava iz priručnika. Merne instrumente iz ove kategorije mogu primenjivati samo diplomirani psiholozi.

Kategorija C obuhvata psihodijagnostička sredstva koja su proceduralno i interpretativno najsloženiji psihološki mernih instrumenti (npr: multidimenzionalni inventari ličnosti, testovi inteligencije koji se primenjuju individualno, projektivni testovi, neuropsihološki testovi i sl.) koji se upotrebljavaju u psihodijagnostičke i prognostičke svrhe. Instrumente iz kategorije C mogu primenjivati samo diplomirani psiholozi sa dodatnom teorijskom i praktičnom edukacijom.

Dostava

Proizvode je moguće naručiti za dostavu na području Srbije. Dostava se obavlja dostavnom službom koju odabere SINAPSA EDICIJE ili redovnom poštom zavisno od dogovora sa kupcem. U cenu proizvoda nije uključena dostava, osim ako nije drugačije naznačeno (naznaka – dostava besplatna).

SINAPSA EDICIJE se obavezuje da isporučii naručeni proizvod u roku od 8 dana od dana primljene uplate. Ako se proizvod koji je upućen Kupcu odnosno Primaocu vrati SINAPSA EDICIJI, jer dostavna služba nije uspela da izvrši dostavu, Kupac će o tome biti obavešten i biće mu ponuđene sledeće mogućnosti:

• da se naručeni proizvod, na zahtev Kupca, ponovo dostavi na adresu Kupca odnosno Primaoca
• da se naručeni proizvod preuzme na adresi SINAPSA EDICIJE uz prethodni telefonski dogovor o terminu preuzimanja

Reklamacije

SINAPSA EDICIJE ne odgovara Kupcu odnosno Primaocu za manje ogrebotine na proizvodima koje su nastale kao posledica dostave robe putem dostavne službe ako ogrebotine ili manji nedostaci ne utiču na osnovna svojstva i upotrebljivost proizvoda.

Kupac ima pravo reklamacije u roku 8 dana od dana isporuke robe (vratiti neoštećenu/neiskorištenu robu ili zameniti jedan proizvod za drugi). Naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

Privatnost i zaštita podataka

SINAPSA EDICIJE se obavezuje, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, 
da neće zloupotrebljavati lične podatke iz obrasca za naručivanje i profila registrovanih 
korisnika. SINAPSA EDICIJE neće dostavljati niti otkriti lične podatke Kupca trećoj 
osobi, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon i u slučajevima kada 
je to potrebno za ispunjenje obaveza.

Svi podaci o Kupcima strogo se čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti 
podaci potrebni za obavljanje posla. Svi zaposleni SINAPSA EDICIJE i poslovni partneri 
odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. SINAPSA EDICIJE se obavezuje 
pružati zaštituličnim podacima Kupaca na način da prikuplja samo osnovne podatke o 
Kupcima koji su nužni za ispunjenje obaveza.

U slučaju promene bilo kojeg od ličnih podataka koji se evidentiraju prilikom registracije, 
Kupac je dužan o promeni obavestiti SINAPSA EDICIJU. U slučaju promena o kojima 
nije obaveštena SINAPSA EDICIJE ne odgovara za bilo kakve nedostatke u pogledu 
naručivanja odnosno isporuke proizvoda.

IZJAVA O PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI PODATAKA

Izjava o privatnosti


Ova Izjava o privatnosti odnosi se na poverljivost ličnih podataka koji su prikupljeni u 
procesu registracije Kupaca internet stranice Sinapsa edicije d.o.o., odnosno u procesu 
registracije Korisnika kao primaoca obaveštenja o proizvodima i akcijama internet stranice 
Sinapsa edicije d.o.o. Ova Izjava o privatnosti je sastavni deo Opštih uslova poslovanja 
Sinapsa edicije d.o.o. 


Sinapsa edicije d.o.o. kao pružalac usluga internetske stranice pridržava se važećih 
propisa s ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika. Upućuju se Kupci 
internet stranice Sinapsa edicije (u daljnjem tekstu Kupci) odnosno Korisnici primaoci 
obaveštenja o proizvodima i akcijama Sinapsa edicije (u daljnjem tekstu Korisnici) da 
pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumeli koje podatke Sinapsa 
edicije d.o.o. prikuplja i koristi, u koju svrhu, po kojoj pravnoj osnovi, s kime ih i zašto deli, 
koje zaštitne mere sprovodi, kao i koja su Vaša prava vezana za pristup ličnim podacima,
ispravke, brisanje te Vaše pravo na prigovor. 

Svaki Kupac odnosno Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi ličnih podataka može 
poslati poruku na mejl adresu Sinapsa edicije.

Prihvatanjem ove Izjave o privatnosti prilikom registracije Kupca, odnosno prijavom 
na internet stranici Sinapsa edicije od strane Korisnika primaoca obaveštenja o 
proizvodima 
i akcijama Sinapsa edicije, Kupac, odnosno Korisnik, potvrđuje da je pročitao, razumeo i 
da se slaže s korišćenjem ličnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje. 

 

Koju vrstu ličnih podataka prikuplja i koristi Sinapsa edicije putem internet 
stranice sinapsaedicije.rs?


Prilikom registracije osobe za Kupca internet stranice, Sinapsa edicije d.o.o. će od 
budućeg Kupca zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (ličnih podataka) 
kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), mail adresa, telefonski broj, broj mobilnog, korisničko ime i lozinka. 

Kupac potvrđuje da se slaže s korišćenjem ličnih podataka klikom na dugme za prijavu. 
Davanje ličnih podataka je odluka Kupca odnosno Korisnika. Ako Kupac odnosno Korisnik
 ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahteva, neće mu 
biti dozvoljeno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti 
tehnički izvodiva. 

Osim ovih podataka, pristupom internet stranici automatski se beleže podaci koji nisu lični, a odnose se na vrstu pretraživača, broj poseta, vreme provedeno na stranicama i sl., a u cilju
isključivo analize posećenosti internet stranice i pobolšjašanja njenog sadržaja i funkcionalnosti.  

Sinapsa edicije preporučuje Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički nalog 
internet
stranice sinapsaedicije.rs. Preporučujemo prilikom odabira kombinacije znakova za
lozinku svakako
kombinovati velika i mala slova kao i  brojeve, i da svakako upotrebite lozinku 
od barem šest znakova.

Lozinku preporučujemo periodično promeniti (barem jednom na godišnjem nivou). 

U koju svrhu Sinapsa edicije d.o.o. prikuplja i koristi lične podatke?

Sinapsa edicije prikuplja i koristi lične podatke Kupca internet stranice u svrhu sprovođenja
sigurne provere autentičnosti Kupaca koji pristupaju internet stranici, realizacije ugovora o 
kupovini robe ili usluga, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem kao i eventualnih 
pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora. 

Sinapsa edicije prikuplja i koristi lične podatke Korisnika primaoca obaveštenja o proizvodima 
i akcijama u svrhu slanja obaveštenja, radi stvaranja korisničkog profila s ciljem individualnog 
primanja obaveštenja, istraživanja tržišta kao i poboljšanja efikasnosti i kvaliteta naših usluga. 

Ne prikupljamo podatke o deci. Maloletna lica, mlađa od 16 godina ne smiju koristiti internetsku
stranicu. 

Niti jedan deo internetske stranice nije dizajniran na način da privuče bilo koga ko je mlađi od 
16 godina. 

 

Koja je pravna osnova korišćenja ličnih podataka?


Kupac unosom svojih ličnih podataka i potvrdom (klikom) o prihvatanju Opštih uslova poslovanja 
i ove Izjave o privatnosti sklapa ugovorni odnos koji je osnova za kupovinu proizvoda i usluga 
po izboru kupca na internet stranici, a koji je sadržan u Opštim uslovima poslovanja te je stoga 
obrada tih ličnih podataka
zakonita jer se preduzimaju radnje na zahtev Kupca radi realizacije
kupovine proizvoda i usluga po narudžbi Kupca. 

Korisnik koji se prijavljuje za primanje obaveštenja o proizvodima i akcijama unosom svojih 
podataka na internet stranici, daje dozvolu za korišćenje svojih ličnih podataka. Pristanak 
Korisnik može povući u svakom trenutku upućivanjem maila na adresu Sinapsa edicije.

 

 

S kojim primaocima Sinapsa edicije deli lične podatke?


Sinapsa edicije neće deliti ične podatke Kupca odnosno Korisnika s drugim stranama osim u 
slučajevima navedenim u sledećoj tački i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtevaju. 
Sinapsa 

edicije će kada to zahteva realizacija ugovora za kupovinu proizvoda ili usluga po 
narudžbi Kupca podeliti lične podatke Kupca Pružaocima usluga distribucije robe s kojima ima 
ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje pisane pošte i e-mail pošte. Pružalac usluga distribucije može od Kupca zatražiti na uvid njegovu ličnu kartu u 
trenutku isporuke paketa prilikom ličnog 
preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge
isporuke paketa i evidencije o tome to je preuzeo paket.  

 

Razdoblje u kojem će lični podaci biti čuvani


Sinapsa edicije čuva lične podatke registrovanih Kupacainternet stranice u razdoblju dok se 
ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna 
registracija. Sinapsa edicije čuva lične podatke registrovanih Korisnika primaoca obaveštenja o proizvodima i  akcijama 

u razdoblju dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija. 

 

Pristup i ispravka ličnih podataka


Kupac i Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim ličnim podacima po 
registraciji na stranici sinapsaedicije.rs te pristupom na “Korisnički podaci” gde Kupac može
izmeniti svoje lične podatke koje je podelio s Sinapsa edicijom. Kupac i Korisnik mogu zatražiti 
i dobiti od Sinapsa edicije celovitu informaciju o ličnim podacima koji su sačuvani, kao i 
ispravak istih slanjem e-mail poruke na mail adresu Sinapsa edicije.


Brisanje ličnih podataka (pravo na zaborav)


Kupac i Korisnik imaju pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje ličnih podataka (pravo na 
zaborav). 

Kupac to može učiniti zahevom na mail adresu Sinapsa edicije i podaci će biti izbrisani
bez odlaganja.

Korisnik ima mogućnost odjave sa listeza prijem obaveštenja u svakoj obaveštenju koje primi 

od Sinapsa edicije putem e-maila, odnosno može i poslati e-mail poruku na mail adresu Sinapsa

edicije kojoj navodi da se njegovi lični podaci izbrišu. 

 

Pravo na prigovor


Ako uprkos svim poreduzetim merama za zaštitu ličnih podataka smatrate da imate osnovu za prigovor, 
javite se na mail adresu Sinapsa edicije. Naravno imate pravo na prijavu nadležnom 
državnom organu za zaštitu ličnih podataka. 

 

Prikupljanje i upotreba ne personalnih podataka

 

Ne_lične informacije su podaci u obliku koji ne dozvoljavju direktno povezivanje sa bilo kojim konkretnim 

pojedincem. Primeri ne_ličnih podataka koji se sakupljaju i način kako se koriste: Prikupljaju se informacije 
o aktivnostima kupaca na našoj internet stranici. Ove informacije se 
sabiraju pomoću usluge Google analitike 
koriste se za pružanje korisnih informacija o korisnicima 
i razumevanje za koje su delove naše internet 
stranice, proizvode i usluge su najviše zainteresovani. 
Zbirni podaci se smatraju ne_ličnim podacima u svrhu 
ove Politike privatnosti. Takve informacije mogu 
sadržati Vašu IP adresu ili informacije o veb pretraživaču. 
Te informacije se neće prodavati, 
deliti trećim licima ili se koristiti u bilo koje druge svrhe.

 

Sigurnosne mere zaštite ličnih podataka

 

Prikupljeni podaci su u elektronskom obliku. Zaštita podataka uzima se ozbiljno i preduzimaju se 

razne mere opreza kako bi lični podaci bili zaštićeni. Nažalost, ni jedan prenos podataka preko 

interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posledica toga, iako se 

sprovode razumne zaštitne mere za zaštitu podataka ne može se garantovati zaštita bilo koje 

informacije prenesene na ili s internet stranice Sinapsa edicije, te nije odgovorna za radnje bilo

koje treće strane koja takve informacije primi.  

 

Izmena Izjave o privatnosti


Ovu Izjavu o privatnosti, Sinapsa edicije može izmeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem 

izmenjenog teksta Izjave o privatnosti na internet stranici. Zato Sinapsa edicije poziva Kupce i 

Korisnike da povremeno pregledaju ovu Izjavu o privatnosti na kojoj će biti označene nove izmene, 

ako ih je u prethodnom periodu bilo. Ako se Kupac ili Korisnik ne slažu s ovom Izjavom o privatnosti, 

upućujemo Kupca i Korisnika da napuse i ne pristupaju i ne koriste internetsku stranicu Sinapsa edicije. 

Izmena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na internetskoj stranici 

sinapsaedicije.rs. Nastavak upotrebe internetske stranice Sinapsa edicije od strane Kupca i Korisnika 

nakon stupanja na snagu izmena, podrazumeva daKupac i Korisnik potvrđuju i prihvataju izmenjenu 

Izjavu o privatnosti.