autumn.jpgautumn1.jpgautumn2.jpgautumn3.jpgautumn4.jpgautumn5.jpgautumn6.jpgautumn7.jpgautumn8.jpgautumn9.jpgautumn91.jpgautumn92.jpg
 • 16 pf.png
 • bdi_II.png
 • mmse-2.png
 • neo-ffi.png
 • neo-pi-r.png
 • pai.png
 • rcft.png
 • stai.png
 • tn.png
 • toi-se.png

O autorima D. Mitrović i A. Trogrlić

Dr Dušanka Mitrović, redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, od 1990. godine na Odseku za psihologiju ovog fakulteta učestvuje u realizaciji nastave na predmetima iz oblasti Psihologije ličnosti i srodnih disciplina.

Autor je dve monografije i većeg broja naučnih radova publikovanih u domaćim i međunarodnim časopisima, a u svom istraživačkom radu najviše se bavi temama iz područja psihologije ličnosti, posebno procene ličnosti.

Učestvovala je u realizaciji nekoliko naučnoistraživačkih projekata, među kojima su i aktuelni projekti „Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja” i „Nasilje u savremenom društvu – dispozicioni i kontekstualni činioci”.

Dobitnik je nagrade Borislav Stevanović, koju Društvo psihologa Srbije dodeljuje za naučni doprinos razvoju psihologije u Srbiji.

 

Dr Aleksandra Trogrlić, docent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, u toku saradničke i nastavničke karijere na Odseku za psihologiju bila je angažovana na većem broju predmeta iz oblasti Opšte psihologije.

Trenutno se i u nastavničkom i naučnom radu dominantno bavi motivacionim i emocionalnim procesima, interesovanjima i sposobnostima. Autorka ili koautorka je većeg broja naučnih članaka objavljenih u časopisima nacionalnog značaja i nekoliko saopštenja na skupovima međunarodnog nivoa.

Učestvovala je u dva naučnoistraživačka projekta koje je finansiralo Ministarstvo nauke Republike Srbije, a trenutno je saradnica na projektu „Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja”.

 

autumn30

Izvod iz recenzija "Psihologija polnih razlika i sličnosti"

 

Tekst pod naslovom „Psihologija polnih razlika i sličnosti”, autora dr Dušanke Mitrović i dr Aleksandre Trogrlić, predstavlja originalno naučno monografsko delo u kome je složena problematika polnih razlika i sličnosti kompetentno razmatrana oslanjanjem na relevantne teorije i rezultate brojnih empirijskih istraživanja sistematizovanih u metaanalitičkim studijama. U okviru naučne produkcije u psihologiji srpskog govornog područja, ali i u širem neposrednom okruženju, ovo je prvo obuhvatno naučno delo o psihologiji polnih razlika i sličnosti.

Prof. dr Dušanka Lazarević

 

Teorijski značaj proučavanja polnih razlika ogleda se u doprinosu boljem razumevanju kako mehanizama čije delovanje dovodi do diferencijacije među polovima, tako i brojnih psiholoških karakteristika i procesa koji se slično, odnosno različito razvijaju i ispoljavaju kod muškaraca i žena. Primena ovakvih saznanja je moguća u različitim oblastima života, što ukazuje na praktične implikacije prikazanih nalaza.

Prof. dr Snežana Stojiljković

 

…Autorke zaslužuju kompliment za to što su u ovako kompleksnoj oblasti uspele da održe razgraničenje između pretpostavki i nagađanja, teorija i rezultata, kao i stereotipa i činjenica. …Uprkos konciznosti, autorke su napisale tekst koji je jasan i razumljiv, iako je u znatnoj meri bila neophodna specifična psihološka terminologija. Krajnji rezultat je da će knjiga sigurno biti pristupačna i široj zainteresovanoj publici.

Dr Bojan Todosijević, viši naučni saradnik

autumn30

SADRŽAJ KNJIGE "Psihologija polnih razlika i sličnosti"

polne-razlikeISTRAŽIVANJA POLNIH RAZLIKA – PREDMET I PROBLEMI

 • Varijabla pola
 • Pol ili rod?
 • Istraživanja polnih razlika: ima li mesta za politiku i ideologiju?
 • Metodološka pitanja i problemi istraživanja polnih razlika

BIOLOŠKE OSNOVE POLA

 • Reproduktivni sistemi, seksualna reprodukcija i pol
 • Polni dimorfizam
 • Polna diferencijacija
 • Odstupanja od uobičajenog razvoja
 • Uloga hormona u bihejvioralnoj polnoj diferencijaciji kod životinja
 • Hormoni i ljudsko ponašanje
 • Polne razlike u mozgu

RODNI IDENTITET I SEKSUALNA ORIJENTACIJA

 • Polni identitet
 • Poremećaj rodnog identiteta
 • Seksualna orijentacija

OBJAŠNJENJA POREKLA POLNIH RAZLIKA I SLIČNOSTI

 • Evolucione teorije o polnim razlikama i sličnostima
 • Teorije koje ističu značaj socijalnih činilaca
 • Shvatanja koja naglašavaju ulogu kognitivnih faktora
 • Polne razlike i sličnosti iz ugla teorija socijalnih uloga
 • Istraživačke strategije usmerene na problem porekla polnih razlika

KOGNICIJA, INTELIGENCIJA, EDUKACIJA I PROFESIJA

 • Bazični kognitivni procesi
 • Intelektualne sposobnosti
 • Edukacija i profesija
 • Objašnjenja polnih razlika u kogniciji

POL, LIČNOST I EMOCIONALNOST

 • Pol i temperament
 • Polne razlike u osobinama ličnosti
 • Pol i emocionalnost
 • Vrednosti i pol

POL I SELF-KONCEPT

 • Polne razlike u samopoštovanju
 • Ideje o nezavisnom i meðuzavisnom selfu – polne razlike
 • Pol i atribucije

POL I SOCIJALNO PONAŠANJE

 • Prosocijalno ponašanje
 • Voðstvo
 • Polne razlike u agresivnom ponašanju
 • Komunikacija

SEKSUALNO PONAŠANJE

 • Preferencija partnera
 • Polne razlike u seksualnosti

UMESTO ZAKLJUČKA

REFERENCE

INDEKS POJMOVA

 

Nazad

Sadržaj knjige "Samoregulacija učenja"

1. Samoregulacija

2. Samoregulacija učenja

2.1          Problemi konceptualizacije samoregulacije učenja

2.2          Faze u procesu samoregulacije učenja

2.3          Kontekstualna specifičnost samoregulacije učenja

2.4          Metodološki problemi zahvaćanja dinamičke prirode samoregulacije učenja

2.5          Problemi istraživanja kognitivnih, motivacijskih i emocionalnih komponenti samoregulacije učenja

2.6          Razvoj samoregulacije učenja

3. Model samoregulacije učenja B. Zimmermana

3.1          Faza promišljanja

3.2          Faza kontrole izvedbe

3.3          Faza samorefleksije

3.4          Još neki važni naglasci u Zimmermanovu modelu samoregulacije učenja

3.5          Rezime

4. Dispozicijske osobine učenika u procesu samoregulacije učenja

4.1          Intelektualne sposobnosti i školsko postignuće

4.2          Ličnost učenika i njegovo školsko postignuće

4.3          Motivacija i samoregulacija učenja

5. Samoregulacija učenja - motivacijske komponente

5.1          Motivirajuća verovanja

5.2          Voljni apsekti samoregulacije učenja

6. Samoregulacija učenja - emocionalne komponente

6.1          Što je emocija? - Određenje konstrukata i problemi operacionalizacije

6.2          Kognitivna procjena kao komponenta emocija

6.3          Kognitivne teorije emocija u kontekstu samoregulacije učenja

6.4          Stres u školskom okruženju

6.5          Ostale emocije u procesu samoregulacije učenja

6.6          Kauzalne atribucije i samoregulacija učenja

6.7          Regulacija emocija

6.8          Metakognicija i samoregulacija učenja - rezime

7. Samoregulacija učenja - kognitivne komponente

7.1          Strategije učenja

7.2          Metakognicija i samoregulacija učenja

8.Kontekstualne odrednice i samoregulacija učenja

8.1          Obiteljski kontekst

8.2          Školski i razredni kontekst

8.3          Rezime o utjecaju obiteljskog, razrednog i školskog konteksta na proces učenja

8.4          Obrazovna politika i obrazovni sustav kao kontekstualne odrednice samoregulacije učenja

8.5          Interventni programi za poboljšanje samoregulacije učenja

9. Umjesto zaključka: samoregulacija učenja - što i kako dalje?

Literatura

Indeks pojmova

DSM-5 Dijagnostički i statistički priručnik za duševne poremećaje

dsm-5vDSM-5 je praktičan, funkcionalan i fleksibilan vodič koji može pomoći u tačnoj dijagnostici i lečenju duševnih poremećaja. 

Ovo je  najopsežniji, savremeni i važan izvor informacija koji mogu da koriste svi stručnjaci koji se bave različitim aspektima brige o psihičkom zdravlju, uključujući psihijatre, lekare drugih specijalnosti, psihologe, socijalne radnike, medicinske sestre, savetnike, forenzičke i pravne stručnjake, radne i rehabilitacijske terapeute i dr.

DSM priručnik se koristi u gotovo svim zemljama u kojima postoji službena psihijatrija, a njegova upotreba unapređuje svakodnevnu kliničku praksu. 

Detaljnije...

Pregled testova prema uzrastu primene

tablica za orijentaciju-1 tablica za orijentaciju-2