Standardizacija i adaptacija psihodijagnostičkih instrumenata

U saradnji sa psiholozima i drugim stručnjacima SINAPSA EDICIJE radi na prevođenju, adaptaciji i normiranju novih dijagnostičkih instrumenata u Srbiji. Cilj nam je da što više upotpunimo ponudu psiholoških, ali drugih mernih instrumenata kako bismo obuhvatili različita područja rada i različite predmete merenja, što je od obostrane koristi, i nama kao izdavaču i korisnicima instrumenata.

Na ovoj stranici možete pronaći informacije o standardizacijama koje su u toku ili su u planu, i o njihovom napredovanju, ali se i prijaviti za učestvovanje u nekoj od njih.

Učestvovanje u standardizaciji se honoriše, pri čemu visina honorara zavisi od broja ispitanika, uslova primene i dužine samog instrumenta.

Istraživači koji žele da realizuju istraživanja sa instrumentima koji su u postupku standardizacije, mogu nam se obratiti za saradnju koja podrazumeva dobijanje listova za odgovore (gratis ili sa popustom) uz obavezu dostavljanja rezultata po završetku ispitivanja.

Istraživačima i institucijama koji su zainteresovani za adaptaciju i standardizaciju instrumenata (testova, upitnika, inventara) nudimo mogućnost realizacije celokupne standardizacije prema dogovoru.

Planirani prevodi, standardizacije i adaptacije:

NRDLS-SR - Nova Reynell razvojna jezička skala
Autori izvornog izdanja: Susan Edwards, Carolyn Letts
Osnovni podaci o instrumentu: četvrto revidirano izdanje; primenjuje se za otkrivanje jezičkog poremećaja kod dece od ranog uzrasta (2.0–7.6 god.); Sastoji se od skale razumevanja i skale produkcije. Zadavanje traje do 60 minuta.
Trenutno stanje standardizacije: prikupljanje podataka završeno.

PredČiP - Test za procenjivanje predveština čitanja i pisanja
Autori: Jelena Kuvač Kraljević i Mirjana Lenček
Osnovni podaci o instrumentu: Trijažni instrument za otkrivanje dece kod koje postignuća na testu upućuju na jezičke teškoće i teškoće očetnog čitanja i pisanja; Sastoji se 16 zadataka. Zadavanje traje oko 25 minuta.
Trenutno stanje standardizacije: prikupljanje podataka završeno.

BAI - Beckova skala anksioznosti
Autor izvornog izdanja: Aaron T. Beck
Osnovni podaci o instrumentu: kratka forma upitnika namenjena za merenje težine i nivoa anksioznosti kod odraslih osoba. Zadavanje traje 5-10 minuta.
Trenutno stanje standardizacije: standardizacija u toku.

  • ASEBA - Achenbach System of Empirically Based Assessment
  • PSI-4 - Inventar roditeljskog stresa
  • BRIEF - Inventar za procenu izvršnih funkcija

Trenutno stanje standardizacije: standardizacija u toku.

BIP - Bohumski inventar za opis ličnosti u radnom okruženju
Bochumer Inventar zur berufsbezogenen Personlichkeitsbeschreibung, by Hogrefe-Verlag GmbH & Co. KG, Gottingen
Autor: R. Hossiep, M. Paschen
Osnovni podaci o instrumentu: ispituje osobine ličnosti relevantne za radni uspeh, primenuje se kod odraslih osoba, poseduje oblik samoprocene i procene, primenjuje se individualno ili grupno, popunjavanje traje 35-45 min., ocenjivanje ručno ili putem elektronskog programa.
Trenutno stanje standardizacije: standardizacija završena.

MLQ - Višefaktorski upitnik rukovođenja
Multifactor Leadership Questionnaire, 2004, Mind Garden
Autor: Bruce J. Avolio, Bernard M. Bass
Osnovni podaci o instrumentu: ispituje stilove rukovođenja, primenuje se kod odraslih osoba, poseduje oblik samoprocene i procene, primenjuje se individualno ili grupno, popunjavanje traje 10-15 min., ocenjivanje ručno(samokopirni list)
Trenutno stanje standardizacije: standardizacija završena.

AMI - Inventar motivacije za postignuće
Achievement Motivation Inventory, 2004 - Hogrefe & Huber Publishers
Autori: H. Schuler, G. C. Thornton III, A. Frintrup, M. Prochask
Osnovni podaci o instrumentu: zasnovan je na konceptu motivacije za postignuće kao osobine ličnosti; primenjuje se na osobama iznad 18 godina; grupno ili individualno; papir-olovka ili elektronska primena; trajanje ispitivanja 25 minuta.
Trenutno stanje standardizacije: standardizacija završena.

MBI - Upitnik izgaranja na poslu
Autori: Christina Maslach, Susan E. Jackson, Michael P. Leiter, Wilmar B. Schaufeli, Richard L. Schwab
Osnovni podaci o instrumentu: Danas se smatra najpoznatijom merom izgaranja na poslu. Postoje tri verzije/forme MBI upitnika, koje imaju donekle slične skale koje procenjuju aspekte sindroma izgaranja na poslu i prilagođene su zahtevima zanimanja na koja se odnose. Primena: individualna ili grupna. Trajanje: 10-15 minuta. Ocenjivanje: ručno
Trenutno stanje standardizacije: standardizacija u toku.

U PLANU

  • BHS - Beckova skala beznađa
  • DRS-2 - Skala za procenu demencije – drugo izdanje
  • KNT - Kognitivni neverbalni test
  • MCMI-IV - Millonov klinički multidimenzionalni inventar

Prijavite se za učestvovanje u nekoj od planiranih standardizacija popunjavanjem KONTAKT OBRASCA.

Obavestite nas o svojim interesima i potrebama, navodeći instrumente čiju biste standardizaciju predložili.

Podaci koje navedete biće korišćeni u skladu Izjavom o privatnosti i sigurnosti podataka.

NEWSLETTER

Redovno primajte naše novosti prijavom na mailing listuSINAPSA EDICIJE d.o.o.


© Sinapsa Edicije. All rights reserved.
Powered by IP Plus.