ELEKTRONSKO TESTIRANJE I BODOVANJE INSTRUMENATA (E-PONS)

 ePONS zaglavlje web


ePONS
 je novi program koji pruža mnoge mogućnosti za elektronsku primenu i bodovanje 
psihodijagnostičkih instrumenata. Nakon što odaberete instrumente i vrste kredita koje želite da 
kupite, kontaktirajte nas kako bismo Vam poslali instalacioni link za preuzimanje programa.

ePONS radi po sistemu kredita koje možete kupovati, doplaćivati i aktivirati bilo telefonski
(na broj 011 329 11 73) bilo putem interneta.

Program je jednostavan i praktičan, i stalno se razvija i upotpunjuje novim instrumentima, 
a ažuriranja su uvek dostupna na jednostavan i brz način.

Napomena: U slučaju da menjate računar na kojem imate instaliran ePONS program sa neiskorišćenim kreditima, potrebno je da se pre promene računara javite Sinapsa ediciji telefonom 011 3291173 ili mailom na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. radi dogovora oko prenosa kredita na drugi računar.

 

Ovde možete preuzeti ePONS Priručnik:
ePONS Priručnik

 

Opis mogućnosti ePONS-a:

1. BODOVANJE 

ePONS omogućava lako, brzo i potpuno tačno bodovanje instrumenata.
Nakon što ste primenili papir-olovka formu instrumenta nije više potrebno odgovore bodovati
ručno i pomoću šablona. Uštedite vreme tako što ćete u program uneti odgovore ispitanika na određenom instrumentu,

nakon čega će Vam odmah postati dostupni njegovi rezultati u obliku tabele i profila. 
Program pruža i mogućnost ponovljenog unosa kako bi se tačnost upisa rezultata proverila, 
a mogućnost greške smanjila na minimum.

ePONS bodovanjePotražite u katalogu instrumente sa ikonicom ePONSa, koja označava da je za njih dostupan ovakav 
oblik elektronskog bodovanja i naručite željeni broj kredita (jedan kredit je dovoljan
za dobijanje rezultata jednog ispitanika). 

 

2. PRIMENA I BODOVANJE

ePONS pruža mogućnost računarske primene instrumenata, tj. testiranja ispitanika na Vašem računaru.
Dakle, celokupan postupak primene, od uputstva za ispitanika do krajnjeg izveštaja o rezultatima ispitanika je potpuno elektronski. Vaš zadatak je da upišete ime i prezime ispitanika i da odabrete jedan ili više instrumenata koje želite da primenite. Sve ostalo ispitanik sam popunjava, tj. direktno odgovara, pomoću miša ili tastature, napitanja ili zadatke koji su identični testovima u papirnatom obliku, a instrumenti se jedan za drugim pokreću, redosledom koji ste Vi odabrali. Izveštaji s rezultatima na pojedinom instrumentu Vama su dostupni odmah nakon 
što ispitanik završi rešavanje zadatih instrumenata.

ePONS primena i bodovanjePotražite u katalogu instrumente sa ikonicom ePONSa, koja označava da je za njih dostupan ovakav oblik
elektronske primene instrumenta i naručite željeni broj kredita za primenu i bodovanje (jedan kredit dovoljan
je za jedno testiranje, tj. primenu odabranog instrumenta i za dobijanje rezultata tog ispitanika).

 

3. INTERPRETACIJA

Kod pojedinih psihodijagnostičkih instrumenata dostupna je i mogućnost dobijanja izveštaja koji 
uključuje i interpretaciju rezultata ispitanika. 

Izveštaj s interpretacijom može se dobiti kod pojedinih psihodijagnostičkih
instrumenata nezavisno od togada li ste u ePONSu koristili opciju bodovanja ili primene (dakle, nezavisno 
od toga da li ste sami unosili rezultate ispitanika ili je celokupna primena sprovedena u e-PONS-u).

ePONS interpretacijaPotražite u katalogu psihodijagnostičke instrumente sa ikonicom ePONSa , koja označava da je za njih
dostupan izveštaj s interpretacijom i naručite željeni broj kredita za interpretaciju (jedan kredit dovoljan je za
dobijanje jednog izveštaja sa interpretacijom).

 

TRENUTNO DOSTUPNI PSIHODIJAGNOSTIČKI INSTRUMENTI NASRPSKOM u ePONS-u:

  • PAI
  • 16PF
  • NEO PI-R
  • NEO FFI
  • TN-10
  • TN-20
  • EPQ

 

TRENUTNO DOSTUPNI PSIHODIJAGNOSTIČKI INSTRUMENTI NA HRVATSKOM
ePONS-u:
PAI, PAI-A, 16PF, NEO PI-R, NEO FFI, BIP, AMI, AMI-K, BFQ, EPQ, DAT-BOS, DAT-BTS, KNT, MMPI-2-RF, TN-10, TN-20, WAIS-IV

 

 

 

Uputstvo