Izvod iz recenzije za Test nizova

...Test nizova, namenjen za merenje fluidne inteligencije kod adolescenata i odraslih ispitanika, 
dobro je poznat instrument koji psiholozi na prostorima bivše Jugoslavije koriste još od ranih 
80-ih godina prošlog veka. Psihometrijske analize u originalnom priručniku autora 
Vida 
Pogačnika pokazuju i kraću i dužu verziju Testa nizova u vrlo povoljnom svetlu, a ekonomičnost 
njegove primene i jednostavnost načina ocenjivanja rezultirali su čestom upotrebom ovog 
instrumenta, posebno u različitim situacijama selekcije ispitanika. Otuda će prevod priručnika 
skupa sa novim normama dobijenim na standardizacionim uzorcima ispitanika iz Srbije, 
predstavljati značajan doprinos upotpunjavanju relativno oskudnog testovnog repertoara za
procenu sposobnosti kojim trenutno raspolažu psiholozi u našoj zemlji.
..

 

Prilog normiranju Testa nizova u Srbiji dužine je 15 stranica i sadrži detaljan prikaz karakteristika
standardizacionih uzoraka, prikaz rezultata analiza psihometrijskih karakteristika, kao i norme
za kraći i duži oblik testa... Mada autori srpske standardizacije navode da te analize i norme
treba posmatrati samo kao dopunu već postojećih, njihova je vrednost značajno veća od 
naznačenog iz nekoliko razloga. Najpre, ako se ima u vidu da su dobijene na relativno velikim 
uzorcima ispitanika (333 ispitanika od 17 do 19 godina i 700 ispitanika od 18 do 39 godina), 
onda se ove norme mogu smatrati više nego zadovoljavajućim. Pored toga, nikako ne treba 
zanemariti ni činjenicu da su, u odnosu na norme iz originalnog Priručnika za test nizova
(2. izdanje iz 1994. godine), norme iz srpskog izdanja Testa nizova sasvim nove, što u kontekstu 
pojave poznate kao „Flinov efekat“, predstavlja još jedan važan kvalitet ove standardizacije... 

Ove ponovne provere psihometrijskih karakteristika instrumenta daju još jedan doprinos oceni 
da se Test nizova može smatrati instrumentom za procenu opšte intelektualne sposobnosti sa 
zadovoljavajućim psihometrijskim svojstvima...

 

Prof. dr Jasmina Kodžopeljić

 

Povratak na Test nizova