• 16 pf.png
 • bdi_II.png
 • mmse-2.png
 • neo-ffi.png
 • neo-pi-r.png
 • pai.png
 • rcft.png
 • stai.png
 • tn.png
 • toi-se.png

OBUKA ZA PRIMENU I INTERPRETACIJU NEO PI–R I NEO-FFI INVENTARA ZA PROCENU LIČNOSTI

Email
DATUM ODRŽAVANJA: 26.03.2021.
ROK ZA PRIJAVU: 19.03.2021.
PRIJAVA NA MEJL: [email protected]
(navesti: ime i prezime psihologa, naziv radne organizacije, kontakt podatke i PIB)
Broj učesnika u grupi je ograničen.
Za tri i više učesnika iz iste organizacije odobravamo popust 20%
Cena: 12.240,00 Din.
Opis

Revidirani NEO inventar ličnosti (NEO PI-R) omogućuje detaljnu i sveobuhvatnu procenu ličnosti, baziranu na danas dominantnoj paradigmi u oblasti crtističkih teorija ličnosti – petofaktorskom modelu ličnosti. Autori instrumenta su Kosta & Mek Krej i inventar predstavlja operacionalizaciju njihovog modela ličnosti (FFM ili OCEAN model).

NEO PI-R samoopisni inventar ličnosti omogućava sistematičnu procenu emocionalnog, interpersonalnog, iskustvenog i motivacionog stila ličnosti. Inventar predstavlja danas najviše korišćen instrument pre svega za procenu normalne ličnosti odraslih osoba, a može se koristiti i u proceni nepsihotičnih poremećaja i poremećaja ličnosti. Velika istraživačka baza, projekti primene upitnika na svim kontinentima, u različitim kulturama i na stotinama hiljada ispitanika, doveli su do toga da je danas u samom vrhu metrijski proverenih psiholoških instrumenata.

Inventar ima 240 ajtema. Meri 5 širokih dimenzija i 30 faceta ličnosti (po 5 za svaku dimenziju). Koristi se u istraživanjima na nekliničkoj populaciji, u selekciji kadrova, u forenzičkoj proceni. Kao klinički instrument, namenjen je za dobijanje informacija relevantnih za procenu ličnosti, planiranje tretmana i procenu psihopatologije.

NEO-FFI je skraćena verzija NEO PI-R inventara kojim se dobija kratka i pouzdana procena na nivou samo pet glavnih dimenzija ličnosti. Sadrži 60 ajtema I posebno je pogodan za upotrebu kada je vreme za testiranje ograničeno ili kada je potrebna samo uopštena informacija o ličnosti ispitanika.

Na edukaciji će biti objašnjena teorijska osnova, skale i konstrukti korišćeni u inventarima, postupci primene i bodovanja, kao i interpretacija rezultata. Biće prikazani profili na kojima će se analizirati mogući nivoi u interpretaciji rezultata.

 

 • Predavači: dr sc. Dragana Đurić Jočić (urednica srpskog izdanja) i dr Daniel Mešković
 • Nov datum održavanja: 26. mart 2021.
 • Trajanje obuke: jedan dan (od 9 do 17 časova)
 • Mesto održavanja: on-line (preko zoom aplikacije)
 • Rok za prijavu: 19.03.2021.
 • Kotizacija: 12.240 dinara (za 3 i više učesnika iz iste ustanove odobrava se popust od 20%) 
 • Broj polaznika u grupi je ograničen.

 

Sadržaj programa edukacije:

 • Paradigme u oblasti teorija ličnosti; razvoj petofaktorskog modela; domeni i aspekti FFM; heritabilnost pet domena; promene tokom starenja; razlike spram pola; inteligencija i FFM; FFM i psihopatologija.
 •  „Lična karta inventara“, kako je konstruisan, istraživanja

 • Prednosti i slabosti

 • Upoznavanje sa sadržajem skala i supskala

 • Upoznavanje s testovnim materijalom i procedurama zadavanja, obrade podataka i kreiranja profila

 • Primer interpretacije s prikazom kliničkog slučaja

 • Primer interpretacije s prikazom slučaja iz organizacionog okruženja

Kome je obuka namenjena?

 • Obuka je namenjena samo diplomiranim psiholozima.