• 16 pf.png
 • bdi_II.png
 • mmse-2.png
 • neo-ffi.png
 • neo-pi-r.png
 • pai.png
 • rcft.png
 • stai.png
 • tn.png
 • toi-se.png

OBUKA ZA PRIMENU I INTERPRETACIJU SIMS INVENTARA

Email
DATUM ODRŽAVANJA: 19.03.2021.
ROK ZA PRIJAVU:12.03.2021.
PRIJAVA NA MEJL: [email protected]
(navesti: ime i prezime psihologa, naziv radne organizacije, kontakt podatke i PIB)
Broj učesnika u grupi je ograničen.
Za tri i više učesnika iz iste organizacije odobravamo popust 20%
Cena: 12.240,00 Din.
Opis

Strukturirani inventar simuliranih simptoma (SIMS) je višedimenzionalni inventar za samoprocenu, koji se koristi za otkrivanje simuliranja u različitim kliničkim i forenzičkim okruženjima.

Inventar omogućava procenu verovatnoće da pojedinac simulira (“glumi”) simptome psihijatrijskog ili kognitivnog poremećaja, i predstavlja snažno sredstvo za dobijanje konvergentnih podataka u proceni simuliranja i u određivanju potrebe za obuhvatnijom procenom.

Na edukaciji će biti prikazan instrument i njegova primena i bodovanje, a poseban naglasak stavljen je na interpretaciju rezultata i prikaz slučajeva. S obzirom na to da interpretacija zahteva pažljivu procenu verovatnoće simuliranja simptoma i uključivanje drugih podataka u donošenje procena, važno je da rezultate u SIMS-u tumače jedino stručnjaci za mentalno zdravlje s formaliom obrazovanjem za procenu slučajeva u kojima se sumnja na simuliranje.

Zbog složenosti i osetljivosti teme, na edukaciji se naglašavaju primeri slučajeva i „zamki“ u interpretaciji i raspravlja o mogućim razlozima pojedinih rezultata.

 

 • Organizator: Sinapsa edicije(licencirani izdavač inventara)

 • Predavači (recenzenti testa): prof. dr Valentina Baić (Kriminalističko-policijski univerzitet i Medicinski fakultet u Novom Sadu) i doc. dr Ksenija Kolundžija (Klinika za psihijatriju Kliničkog centra Vojvodine i Medicinski fakultet u Novom Sadu)

 • Datum održavanja: 19.03.2021.

 • Trajanje obuke: jedan dan (od 9 do 16 časova)

 • Mesto održavanja: prostorije Sinapsa edicije (Kopernikova 6, Beograd) ili on-line (preko zoom aplikacije) ako to uslovi budu zahtevali

 • Rok za prijavu: 12.03.2021.

 • Kotizacija: 12.240 dinara (za 3 i više učesnika iz iste ustanove odobrava se popust od 20%)

 • Broj polaznika u grupi je ograničen.

Sadržaj programa edukacije:

 • Uvodne informacije o inventaru: teorijska osnova, kako je konstruisan, oblasti primene i dr.

 • Upoznavanje s testovnim materijalom i procedurama zadavanja, obrade podataka i kreiranja profila

 • Primer interpretacije s prikazom forenzičkog slučaja

 • Primer interpretacije s prikazom  kliničkog slučaja

 • Završna razmatranja i diskusija

 

Kome je obuka namenjena?

Edukacija je namenjena forenzičarima i kliničarima, kao i stručnjacima u području mentalnog zdravlja (psiholozi, psihijatri, socijalni radnici, socijalni pedagozi, lekari i ostali stručnjaci) i obavezna je za kupovinu i primenu ovog instrumenta.

 

Prijavu za učešće možete poslati na mejl: [email protected]