Test za deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj - ADHDT

James E. Gilliam

PREGLED

Šta meri: ADHD i bihevioralne probleme
Uzrast: 3-23 godine
Primena: individualna
Trajanje: 5-10 minuta
Ocenjivanje: ručno (uputstvo u Priručniku)
Kategorizacija:
A   B   C
 

Uputstvo za prvo naručivanje psihodijagnostičkih sredstava

 

GODINA KONSTRUKCIJE: 1995.
IZDAVAČ: Naklada Slap, Zagreb2006.


ADHD je jedan od najčešće dijagnostikovanih neurobihevioralnih poremećaja u detinjstvu, koji pogađa decu od ranog uzrasta (odojčeta) do školskog i odraslog uzrasta. Za njegovo dijagnostikovanje potrebno je javljanje tri grupe simptoma (hiperaktivnost, impulsivnost, nepažnja) pre 7. godine života, u najmanje dva različita okruženja.

Test za deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj je standardizovan i normiran test namenjen proceni ponašanja osoba s poremećajem pažnje/hiperaktivnim poremećajem (ADHD) ili osoba s problemima ponašanja, kao i dijagnostikovanju učenika s deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem.

ADHDT se koristi za identifikovanje pojedinaca, procenjivanje osoba upućenih na pregled zbog problema u ponašanju, praćenje napretka nakon posebnih programa intervencija, određivanje individualizovanih obrazovnih programa učenika, ali i za merenje ADHD-a u istraživačkim projektima.

Test se bazira na DSM-IV definiciji ADHD-a, a sastoji se od 36 ajtema raspoređenih u tri subtesta:
1. subtest hiperaktivnosti (13 ajtema)
2. subtest impulsivnosti (10 ajtema)
3. subtest nepažnje (13 ajtema)

Zadatak procenjivača je da za svako navedeno ponašanje odrediti stepen u kojem je ono problematično za projenjivanog pojedinca (0-nije problem, 1-blagi problem i 2-ozbiljan problem).

ADHDT se lako popunjava pa ga mogu koristiti različiti procenjivači i ispitivači (npr. učitelj, roditelj, psiholog).

Proizvođač:
Izaberi proizvođača
Rezultati 1 - 1 od 1

Test za deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj - ADHDT

ADHDT Komplet

Cena: 16.082,00 Din.