Gibsonov spiralni laVirint

H. B. Gibson

REZIME

Šta meri: psihomotoričke sposobnosti
Uzrast: od dečjeg uzrasta nadalje
Primena: individualna
Trajanje: 1-2 minuta
Ocenjivanje: ručno (uputstva u Priručniku)
Kategorizacija:
 0   A   B   C
 
GODINA KONSTRUKCIJE: 1961.
IZDAVAČ: Naklada Slap, Zagreb
 

Testovi ovog tipa namenjeni su merenju brzine, tačnosti i opšteg stila mišićnog reagovanja kao reakcije na pažljivo odabrane podražaje. Premda su važni u merenju inteligencije i nekih veština, posebno su korisni za proučavanje osobina ličnosti, jer nisu naočigled povezani s neuroticizmom i poremećajima u ponašanju pa ne podstiču sklonost ka lažiranju odgovora.

Gibsonov spiralni lavirint je odštampan na test listu formata A4 i ima oblik spirale, omeđene razmerno širokim crnim crtama. Duž celog lavirinta su razbacane prepreke u obliku debelo otisnutog slova O, a zadatak ispitanika je da prođe kroz lavirint u što kraćem vremenu, bez doticanja prepreka ili crta koje omeđuju put kroz lavirint. Boduje se vreme prolaska ispitanika kroz lavirint i broj grešaka.

Proizvođač:
Izaberi proizvođača
Rezultati 1 - 1 od 1

Gibsonov spiralni lavirint

Gibsonov lavirint Komplet

Cena: 4.301,00 Din.