APM Komplet

Email
Cena: 75.517,00 Din.
Opis
013-50 APM Komplet(5 kom. APM Set I test, 5 kom. APM Set II test, 50 kom. Listova za odgovore, CPM Priručnik 1. deo i APM Priručnik 4. deo)  1 77,517.00
013-01 APM Set I test 5 23,375.00 
013-02 APM Set II test 5 40,865.00
013-03 APM List za odgovore (I, II) 50 4,675.00
011-90 CPM Priručnik 1. deo, Opšti pregled, J. Raven i sar. 1 4,301.00
013-90 APM Priručnik 4. deo, Progresivne matrice za napredne, J. Raven, J.C. Raven, J.H.Court 1 4,301.00