Test D-70

F. Kourovsky, P. Rennes

PREGLED

Šta meri: inteligenciju
Uzrast: od 13 godina nadalje
Primena: individualna ili grupna
Trajanje: 25 minuta
Ocenjivanje: ručno (šabloni)
Kategorizacija:
A   B   C
 

GODINA KONSTRUKCIJE: 1970.
IZDAVAČ: Naklada Slap, Zagreb1997.


Test D-70 je nastao na osnovu Testa D-48 sa ciljem stvaranja njegove paralelne forme. Međutim, iako postoji visok stepen ekvivalentnosti između Testa D-48 i Testa D-70, ne radi se o paralelnim formama. Test D-70 jeprimereniji obrazovanijim grupama u poređenju sa Testom D-48, koji je standardni instrument za osobe sa srednjom stručnom spremom.
Sastoji se od 44 zadataka u obliku crteža domina poslaganih po određenom principu, a zadatak ispitanika je da popuni poslednju, praznu dominu.
Hrvatske norme za Test D-70 dobijene su na uzorku učenika gimnazija iz različitih delova zemlje, kao i na odraslim ispitanicima sa srednjom stručnom spremom uzrasta od 18 do 50 godina u situaciji selekcije.

Proizvođač:
Izaberi proizvođača
Rezultati 1 - 1 od 1

Test D-70

D-70 Komplet

Cena: 23.562,00 Din.