• 16 pf.png
 • bdi_II.png
 • mmse-2.png
 • neo-ffi.png
 • neo-pi-r.png
 • pai.png
 • rcft.png
 • stai.png
 • tn.png
 • toi-se.png

SE-017-000 TN-10 i TN-20 - Komplet za ručno bodovanje

Email
Srpsko izdanje, 2018.
Cena: 29.860,00 Din.
Opis

SE-017-50   TN KOMPLET: 29.860 din.

SE 017-01   100 kom. TN-10 Forma A: 5.700 din. 
SE 017-02   100 kom. TN-10 Forma B5.700 din. 
SE 017-03   100 kom. TN-20 Forma A5.700 din.
SE 017-04   100 kom. TN-20 Forma B5.700 din. 
SE 017-20   1 kom. TN-10 Šablon A: 960 din. 
SE 017-21   1 kom. TN-10 Šablon B: 960 din
SE 017-22   1 kom. TN-20 Šablon A/B: 960 din.
SE 017-90   1 kom. TN Priručnik: 4.180 din. 

Dodatne komponente:

 • TN-10 e-PONS elektronsko bodovanje (100 kredita): 6.600 din.
 • TN-10 e-PONS elektronska primena i bodovanje (25 kredita): 4.050 din.
 • TN-20 e-PONS elektronsko bodovanje (100 kredita): 8.400 din.
 • TN-20 e-PONS elektronska primena i bodovanje (25 kredita): 4.800 din.

Korisnicima stoji na raspolaganju i opcija za elektronsko bodovanje testa, kao i opcija za njegovo elektronsko primenjivanje i bodovanje. 
Obe opcije rade po sistemu kredita, pri čemu je jedan kredit dovoljan za dobijanje rezultata za jednog ispitanika. 
Elektronska primena zamenjuje određene stavke iz osnovnog kompleta sa štampanim materijalom.

Napomene:

 • Cene su prikazane sa PDV-om.

 • NIJE OBAVEZNA  KUPOVINA CELOG KOMPLETA, VEĆ SE MOŽE NARUČITI ODREĐENI PODKOMPLET SAMO ZA OBLIK TN-10 ILI TN-20 
  (podkompleti štampanog oblika u tom slučaju sadrže po 100 testova A i B forme, pripadajuće šablone i priručnik): 
  - Podkomplet TN-10 17.500 din.
    (sadrži: 100 kom. TN-10A, 100 kom. TN-10 B, 1 šablon TN-10A, 1 šablon TN-10B i 1 Priručnik);
  - Podkomplet TN-20 16.540 din
    (sadrži: 100 kom. TN-20A, 100 kom. TN-20 B, 1 šablon TN-20A/B i 1 Priručnik) 
                                                                                 
 • ŠTAMPANI MATERIJAL SE MOŽE KOMBINOVATI SA ELEKTRONSKIM KOMPONENTAMA:
  - Podkomplet TN-10 bodovanje (200 kom.): 28.780 din. 
    (sadrži: 100 kom. TN-10A, 100 kom. TN-10 B, 200 kredita TN-10 i 1 Priručnik); 
  - Podkomplet TN-10 primena i bodovanje (25 kom.): 8.230 din. 
    (sadrži: 25 kredita TN-10 i 1 Priručnik);
  - Podkomplet TN-20 bodovanje (200 kom.): 32.380 din. 
    (sadrži: 100 kom. TN-20A, 100 kom. TN-20 B, 200 kredita TN-20 i 1 Priručnik);
  - Podkomplet TN-20 primena i bodovanje (25 kom.): 8.980 din. 
    (sadrži: 25 kredita TN-20 i 1 Priručnik)