BFQ Komplet

Email
Cena: 63.580,00 Din.
Opis
262-50 BFQ Komplet (100 kom. BFQ Upitnika – M, 100 kom. BFQ Upitnika – Ž, 200 kom. BFQ Profila, 200 kom. BFQ Listova za zbrajanje, BFQ Šablone + Uputstvo i Caprara i sur.: Priručnik za BFQ 1 63,580.00
262-01 BFQ Upitnik M 100 18,700.00
262-02 BFQ Upitnik Ž 100 18,700.00
262-03 BFQ Profil 200 7,480.00
262-04 BFQ Llist za zbrajanje 200 7,480.00
262-20 BFQ Šabloni + uputi 1 6,545.00
262-90 BFQ Priručnik za Big five upitnik, G.V. Caprara,, C. Barbaranello, L.. Borgogni 1 4,675.00
  Dodatna ponuda    
262-61 BFQ E-pons program za elektronsko bodovanje Inventara (zamenjuje stavke u kompletu pod rednim brojevima 262-03, 04 i 20) 100 15.840.00
262-62 BFQ E-pons ele. primena i bodovanje inventara (zamenjuje stavke u kompletu pod rednim brojevima 01, 02, 03, 04, 05) 25 7,920.00
267-70 BFQ ePONS interpretacija 25 7,920.00

Korisnicima stoje na raspolaganju i opcija za elektronsko bodovanje Inventara, kao i opcija za elektronsko primenjivanje i bodovanje. 
Obe opcije rade po sistemu kredita, pri čemu je jedan kredit dovoljan za dobijanje rezultata za jednog ispitanika.
Elektronska primena može da zameni određene stavke iz osnovnog kompleta sa štampanim materijalom.

et-eponset-itestiranje