Minnesota multifazični inventar ličnosti za adolescente - MMPI®-A

James N. Butcher, Carolyn L. Williams, John R. Graham, Robert P. Archer, Auke Tellegen, Yossef S. Ben-Porath, Beverly Kaemmer

PREGLED

Šta meri: psihopatologiju adolescenata
Uzrast: 14-18 godina
Primena: individualna ili grupna
Trajanje: 45-60 minuta
Ocenjivanje: CD za ocenjivanje ili ručno (šabloni)
Norme: 762 adolescenta uzrasta od 14 do 18 godina (hrvatska stand.)
Kategorizacija:
A   B   C

 

GODINA KONSTRUKCIJE: 1992.
IZDAVAČ: Naklada Slap, Zagreb, 2002.

 

MMPI-A je verzija MMPI-2 inventara i takođe se smatra korisnim i praktičnim instrumentom za procenu osoba s problemima u području mentalnoga zdravlja.
 
Sadrži 478 tvrdnji koje čine 8 Skala valjanosti, 10 Kliničkih skala, 28 Harris-Lingoes podskala, 3 Si podskale, 15 Skala sadržaja i 6 Dopunskih skala
 
U sklopu kompleta testa MMPI-A date su norme iz hrvatske standardizacije (u dodatku priručnika) na uzorku od 762 adolescenta uzrasta od 14 do 18 godina. Norme su izražene u uniformnim i linearnim T-skorovima, što omogućuje i upoređivanje rezultata na različitim skala. 

 

Proizvođač:
Izaberi proizvođača
Rezultati 1 - 1 od 1

Minnesota multifazični inventar ličnosti za adolescente - MMPI®-A

MMPI®-A Komplet

Cena: 87.329,00 Din.