MMPI®-A Komplet

Email
Cena: 87.329,00 Din.
Opis
210-50

MMPI-A Komplet

(10 kom. MMPI-A -M Testa, 10 kom MMPI-A -Ž Testa, 100 kom. Listova za odgovore, 100 kom. Profila za Temeljne ljestvice - M, 100 kom. Profila za Temeljne ljestvice - Ž, 100 kom. Profila za Sadržajne i Dopunske ljestvice - M, 100 kom. Profila za Sadržajne i Dopunske ljestvice - Ž, 100 kom. Profila za Harris-Lingoes podljestvice - M, 100 kom. Profila za Harris- Lingoes podljestvice - Ž, Šablone za Temeljne ljestvice, Šablone za Dopunske ljestvice i Ljestvice sadržaja, Šablone za Harris-Lingoes podljestvice, Butcher i sur.: MMPI-A Priručnik i Butcher i Williams: Bitne odrednice interpretacija MMPI-2 i MMPI-A inventara)

1 87,329.00
210-01 MMPI-A/M Test 10 6,545.00
210-02 MMPI-A/Ž Test 10 6,545.00
210-03 MMPI-A List za odgovore +VRIN/TRIN 100 7,480.00
210-04 MMPI-A Profil TEMELJ/M 100 3,740.00
210-05 MMPI-A Profil TEMELJ/Ž 100 3,740.00
210-06 MMPI-A Profil SAD-DOP/M 100 3,740.00
210-07 MMPI-A Profil SAD-DOP/Ž 100 3,740.00
210-08 MMPI-A Profil HARIS/M 100 3,740.00
210-09 MMPI-A Profil HARIS/Ž 100 3,740.00
210-20 MMPI-A Šabloni TEMELJNE 1 7,480.00
210-21 MMPI-A Šabloni SAD/DOP 1 7,480.00
210-22 MMPI-A Šabloni HARRIS 1 11,594.00
210-90 J. N. Butcher, C. L. Williams, J. R. Graham, R. P. Archer, A. Tellegen, Y. S. Ben- Porath i B. Kaemmer: MMPI-A Priručnik. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2002., 256 str. 1 8,415.00
knjiga J. Butcher i Carolyn L. Williams: Bitne odrednice interpretacija MMPI-2 i MMPI-A inventara. Jastrebarsko: Naklada Slap, 1999., 396 str. 1 9,350.00
  Dodatna ponuda    
210-60 MMPI-A CD za ocenjivanje 100 23,760.00