NEO-FFI Komplet

Email
Nije obavezna kupovina celog kompleta
Cena: 60.584,00 Din.
Opis
SE-260-50 NEO-FFI Komplet (50 kom. Procena – M; 50 kom. Procena – Ž; 50 kom. Samoprocena – M; 50 kom. Samoprocena – Ž; 100 kom. NEO Sažetaka; Costa i McCrae: Priručnik za NEO PI-R i NEO-FFI i Dodatak sa srpskim normama) 1 60.584,00
SE-261-01 NEO-FFI Procena M* 50 12.900,00
SE-261-02 NEO-FFI Procena Ž* 50 12.900,00
SE-261-03 NEO-FFI Samoprocena M** 50 12.900,00
SE-261-04 NEO-FFI Samoprocena Ž** 50 12.900,00
SE-260-09 NEO Sažetak 100 3,740.00
260-90 NEO PI-R Priručnik za revidirani NEO inventar ličnosti i NEO petofaktorski inventar (NEO-FFI), P.T. Costa, Jr., R.R. McCrae i Hrvatske norme, K. Matešić, K. Matešić, ml., V. Ružić*** 1 4,664.00
SE-261-91   NEO-FFI Dodatak sa srpskim normama 1 1.320,00 
  Dodatna ponuda    
SE-261-61 NEO FFI ePONS bodovanje (forma S) 50 3,960.00
SE-261-62 NEO FFI ePONS primena i bodovanje (forma S) 25 7,920.00

 

Korisnicima stoje na raspolaganju za formu S opcije elektronskog bodovanja Inventara, kao i elektronskog primenjivanja i bodovanja. 
Obe opcije rade po sistemu kredita, pri čemu je jedan kredit dovoljan za dobijanje rezultata za jednog ispitanika. 
Elektronska primena može da zameni određene stavke iz osnovnog kompleta sa štampanim materijalom.

Napomene: 
* NEO-FFI Upitnici procene M/Ž dostupni su na srpskom jeziku, ali sa hrvatskim normativnim podacima
** NEO-FFI Upitnici samoprocene M/Ž dostupni su na srpskom jeziku i sa srpskim normativnim podacima
** Priručnik za NEO-FFi i NEO-Pi R dostupan je u izdanju Naklade Slap, na hrvatskom jeziku.