PAI - INVENTAR ZA PROCENU LIČNOSTI

Leslie C. Morey 

Urednik srpskog izdanja: doc. dr Dragana Đurić-Jočić; Saradnik: Vladimir Borovnica
Recenzent: prof. dr Zdenka Novović

PREGLED

Šta meri: psihopatologiju
Uzrast: od 18 godina nadalje
Primena: individualna ili grupna, papir olovka ili elektronsko zadavanje
Trajanje: oko 60 minuta

Ocenjivanje:


Norme:

ručno (15-20 minuta, samokopirni list za odgovore) ili e-PONS program za elektronsko bodovanje i/ili primenu i bodovanje (primer izveštaja)

srpski standardizacioni uzorak
sa 393 ispitanika iz svih regiona Srbije, uzrasta od 18 do 60 godina

Stručne
kvalifikacije:

diplomirani psiholozi uz dodatnu obuku
 

 Da li želite da pogledate ovaj instrument?

IZVORNI NAZIV: Personality Assessment Inventory (PAI)
GODINA KONSTRUKCIJE: 1991.
IZDAVAČ: Sinapsa edicije, Beograd, 2016.


Inventar za procenu ličnosti PAI je objektivni instrument samoopisa namenjen za kliničko ispitivanje osoba starijih od 18 godina. Reč je o instrumentu koji je u svetu, pored MMPI-2, na popisu najčešće primenjivanih instrumenata za procenu ličnosti u kliničkoj praksi i istraživanjima. 

Stručnjaci ga opisuju kao "bitno poboljšanje postojećeg standarda" i kao "jedan od najuzbudljivijih novih inventara ličnosti". Koristi se u kliničkom, ambulantnom, forenzičkom i školskom okruženju. S obzirom na to da ispituje i granični poremećaj ličnosti, antisocijalne osobine, toplinu, dominaciju, agresivnost, te probleme s alkoholom i drogama, koristan je i u postupcima selekcije. 


PAI inventar sadrži ukupno 344 tvrdnje koje se kombinuju i čine 22 nezavisne skale:

4 skale validnosti

 • Inkonzistentnost
 • Retki odgovori
 • Negativna impresija 
 • Pozitivna impresija

11 kliničkih skala

 • Somatske žalbe
  • Konverzija
  • Somatizacija
  • Zabrinutost za zdravlje
 • Anksioznost
  • Kognitivna
  • Afektivna
  • Fiziološka
 • Poremećaji povezani sa anksioznošću
  • Opsesivno-kompulzivni
  • Fobije
  • Traumatski stres
 • Depresija
  • Kognitivna
  • Afektivna
  • Fiziološka
 • Manija
  • Nivo aktivnosti
  • Grandioznost
  • Iritabilnost
 • Paranoja
  • Hipervigilnost
  • Ideje proganjanja
  • Ogorčenost
 • Shizofrenija
  • Psihotična doživljavanja
  • Socijalna otuđenost
  • Poremećaj mišljenja
 • Osobine graničnog poremećaja
  • Afektivna nestabilnost
  • Problemi identiteta
  • Negativni odnosi
  • Samopovređivanje
 • Antisocijalne osobine
  • Antisocijalno ponašanje
  • Egocentričnost
  • Potraga za stimulusima
 • Problemi sa alkoholom
 • Problemi sa drogama

5 skala tretmana

 • Agresivnost
  • Agresivan stav
  • Verbalna agresivnost
  • Fizička agresivnost
 • Suicidalne ideje
 • Stres
 • Nedostatak podrške
 • Odbijanje tretmana

2 interpersonalne skale

 • Dominacija
 • Toplina

 

Deset skala sadrži i konceptualno izvedene supskale, koje su nastale kako bi se unapredila interpretacija i pokrio celokupan raspon složenih kliničkih konstrukata. 
Osim navedenih skala i supskala, PAI inventar sadrži i dodatne indekse: indeks simuliranja, indeks defanzivnosti, indeks potencijala za suicid, indeks potencijala za nasilje, Rogersovu diskriminativnu funkciju, Cashelovu diskriminativnu funkciju i indeks terapijskog procesa.

Posebna pažnja se posvećuje interpretaciji pozitivnih odgovora na 27 kritičnih stavki koje su značajne za dalje praćenje i ispitivanje.
U izuzetnim slučajevima može se koristiti i kratki oblik PAI inventara od 160 tvrdnji.

Zadatak ispitanika u ovom inventaru je da za svaku tvrdnju navede koliko je ona tačna za njega, i to u rasponu od “netačna - nimalo tačna” do “veoma tačna” (četvorostepena skala odgovora).

Standardizacija inventara je sprovedena na uzorku od 393 ispitanika iz svih regiona Srbije starijih od 18 godina, kao i na manjem kliničkom uzorku. Ove norme sadržane su u priručniku za test.

Instrument je dobio i potvrdu o kvalitetu Instituta za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. 

Za primenu ovog testa obavezno je pohađanje jednodnevne obuke (datum održavanja naredne obuke je 28.09.2018..) Detaljnije...

obuka za pai 1.6.2018

et-epons

Proizvođač:
Izaberi proizvođača
Rezultati 1 - 10 od 14
Strana 1 od 2

PAI Inventar za procenu ličnosti

SE-234-00 PAI - Komplet za ručno bodovanje

Srpsko izdanje, april 2016.

Cena: 34.176,00 Din.

SE-234-01 PAI Inventar M

Pakovanje od 10 komada

Cena: 3.120,00 Din.

SE-234-02 PAI Inventar Ž

Pakovanje od 10 komada

Cena: 3.120,00 Din.

SE-234-03 PAI List za odgovore

Pakovanje od 50 komada

Cena: 7.800,00 Din.

SE-234-04 PAI Obrazac za izradu profila

Pakovanje od 50 komada

Cena: 6.900,00 Din.

SE-234-05 PAI Obrazac kritičnih stavki

Pakovanje od 50 komada

Cena: 5.400,00 Din.

SE-234-21 PAI Podložak

Cena: 1.500,00 Din.

SE-234-61 PAI ePONS bodovanje

Set od 50 kredita

Cena: 15.840,00 Din.

Strana 1 od 2