Rorschachove mrlje od MASTILA
(ORIGINALNO švAJCARSKO IZDANJE)

Hermann Rorschach

PREGLED

Šta meri: strukturu i dinamiku ličnosti
Uzrast: odrasli
Primena: individualna
Trajanje: neograničeno
Ocenjivanje: ručno (uputstvo u Priručniku), kvantitativno i kvalitativno
Kategorizacija:
A   B   C
IZVORNI NAZIV: Rorschach Inkblot Test
GODINA KONSTRUKCIJE: 1921.
IZDAVAČ: Hogrefe and Huber Publishers
 
 
Projektivna tehnika namenjena za ispitivanje strukture i dinamike ličnosti kod odaslih osoba.
Oblik je jedinstven.
Test se sastoji od 10 predložaka sa mrljama od mastila, a zadatak ispitanika je da opiše šta pojedini predložak prikazuje.
Odgovori ispitanika se ocenjuju prema uputstvu u Priručniku, a interpretiraju se na kvantitativnoj i kvalitativnoj osnovi.
Komplet testa sadrži i knjigu Psihodijagnostika (Metodika i rezultati jednog eksperimetna iz percepcije) u izdanju Naklade Slap iz Zagreba.
 
 
 
Proizvođač:
Izaberi proizvođača
Rezultati 1 - 1 od 1

Rorschachove mrlje od mastila

RORSCHACH Komplet

Originalno švajcarsko izdanje testa

Cena: 25.861,00 Din.