Strukturirani klinički intervju za poremećaje s osi I iz DSM-IV klinička verzija - SKID-I

Michael B. First, Robert L. Spitzer, Miriam Gibbon, Janet B.V. Williams

PREGLED

Šta meri: dijagnoza poremećaja na Osi I iz DSM-IV
Uzrast: adolescenti i odrasli
Primena: individualna ili grupna
Trajanje: 45 - 90 minuta
Ocenjivanje: ručno (uputstvo u Priručniku)
Kategorizacija:
A   B   C
 

GODINA KONSTRUKCIJE: 1994.
IZDAVAČ: Naklada Slap, Zagreb, 2000.

 

SKID-I je polustrukturirani intervju za dijagnostikovanje poremećaja na Osi I DSM-a-IV koji je napravljen za upotrebu u kliničkim uslovima s ciljem postizanja
standardizovane procene.

Namenjen je ispitivanju odraslih osoba, starijih od 18 godina, ali se uz manje izmene može koristiti i kod adolescenata. Može se primeniti kod psihijatrijskih bolesnika i kod bolesnika u opštoj praksi, izuzevši osobe s teškim kognitivnim oštećenjima, agitirane osobe i osobe s izraženim psihotičnim simptomima.

SKID-I je podeljen u 6 gotovo potpuno odvojenih sklopova, tj. područja psihopatologije: epizode poremećenog raspoloženja, psihotični simptomi, psihotični poremećaji, poremećaji raspoloženja, poremećaji upotrebe droga, kao i anksiozni i drugi poremećaji. U SKID-u-I je predviđeno i ocenjivanje Osi IV (klinički značajni psihosocijalni ili sredinski problemi) i Osi V (Skala opšte ocene funkcionisanja-GAF ljestvica) DSM-a-IV.

Nakon završetka intervjua ispitivač ispunjava dijagnostički zaključak koji se nalazi na prvoj stranici lista za odgovore, a najčešće se nakon toga upotrebljava SKID-II.

Proizvođač:
Izaberi proizvođača
Rezultati 1 - 1 od 1

Strukturirani klinički intervju za poremećaje s osi I iz DSM-IV klinička verzija - SKID-I

SKID-I Komplet

Cena: 19.261,00 Din.