Strukturirani klinički intervju za poremećaje ličnosti s osi II iz DSM-IV - SKID-II

Michael B. First, Robert L. Spitzer, Miriam Gibbon, Janet B.V. Williams

PREGLED

Šta meri: dijagnoza poremećaja na Osi II iz DSM-IV
Uzrast: adolescenti i odrasli
Primena: individualna
Trajanje: oko 20 minuta za Upitnik ličnosti, a trajanje intervjua zavisi od odgovora u Upitniku ličnosti
Ocenjivanje: ručno (uputstvo u Priručniku)
Kategorizacija:
A   B   C
 

GODINA KONSTRUKCIJE: 1994.
IZDAVAČ: Naklada Slap, Zagreb, 2000.


SKID-II je polustrukturirani dijagnostički intervju za procenu 10 poremećaja ličnosti na Osi II DSM-a-IV, kao i depresivnog, pasivno-agresivnog i nespecifičnog poremećaja ličnosti.

Najčešće se SKID-II primenjuje nakon SKID-a-I ili nakon nestrukturiranog kliničkog intervjua kojim se utvrđuju poremećaji na Osi I. Primena obično započinje Upitnikom ličnosti, od 119 pitanja, čije ispunjavanje traje oko 20 minuta.

Namenjen je ispitivanju odraslih osoba, starijih od 18 godina, ali se uz manje izmene može koristiti i kod adolescenata.

Nakon što pojedinac ispuni Upitnik ličnosti, kliničar primenjuje SKID-II, usmeravajući se na ajteme na koje je pojedinac pozitivno odgovorio. Najčešće se koristi celi SKID-II, ali je moguće primeniti i samo one delove koji se odnose na poremećaje ličnosti koji su za lekara ili istraživača od posebnog interesa ili bez Upitnika ličnosti.

Na kraju intervjua ispitivač ispunjava zaključni list i izračunava brojčani rezultat za svaki poremećaj ličnosti.

Proizvođač:
Izaberi proizvođača
Rezultati 1 - 1 od 1

Strukturirani klinički intervju za poremećaje ličnosti s osi II iz DSM-IV - SKID-II

SKID-II Komplet

Cena: 13.651,00 Din.