Upitnik anksioznosti kao stanja i OSOBINE ličnosti - STAI

Autor: Charles D. Spielberger

Urednici srpskog izdanja: prof. dr Ljiljana Mihić i prof. dr Zdenka Novović

Recenzent: doc. dr Snežana Tovilović

REZIME

Šta meri: anksioznost kao stanje i kao osobinu ličnosti
Uzrast: od 1. razreda srednje škole nadalje
Primena: individualna ili grupna
Trajanje: oko 20 minuta
Ocenjivanje: ručno (samokopirni upitnik)
Kategorizacija:
 0   A   B   C
 
GODINA KONSTRUKCIJE: 1968.
SRPSKO IZDANJE: Sinapsa edicije, Beograd (2018.)

 

Autor Charles Spielberger je šezdesetih godina prošlog veka načinio značajan konceptualni 
pomak u istraživanju fenomena anksioznosti definišući razliku između stanja i osobine (relativno 
stabilne dimenzije) anksioznosti. Kao osnovno sredstvo za operacionalizaciju ovih konstrukata
nastao je i STAI inventar (State-Trait Anxiety Inventory). 

Među mnogim instrumentima za ispitivanje anksioznosti ovo je najkorišćeniji upitnik, ujedno i 
instrument koji je doživeo brojne jezičke adaptacije i najveću citiranost u domenu ispitivanja anksioznosti 
u poslednje četiri dekade. 

Spielbergerov STAI inventar sastoji se od dve subskale: 
- STAI-O, za merenje anksioznosti kao osobine (izvorno STAI-T od trait) i 
- STAI-S
, za merenje stanja anksioznosti (izvorno STAI-S od state). 

S-skalom mere se prolazna anksiozna stanja, odnosno subjektivni, svesno opaženi osećaji strepnje, napetosti i
zabrinutosti koji s vremenom menjaju svoj intenzitet; dok se O-skalom mere relativno stabilne individualne
razlike u sklonosti ka anksioznosti.

U osnovi obe subskale, osobina i stanje određuju se kao jednodimenzionalni konstrukti. 
Sastoje od po 20 ajtema,a ispitanici svoje odgovore daju na četvorostepenoj skali, kojima se opisuje 
intenzitet osećaja kod S-skale odnosno učestalost pojave anksioznosti kod O-skale.

Postoje dva oblika: STAI-Ž (oblik za žene) i STAI-M (oblik za muškarce).

Primena može biti individualna ili grupna (popunjavanje celog upitnika u proseku traje 20 minuta).

Bodovanje je objektivno i kvantitativno, uz pomoć ključa za ocenjivanje koji je odštampan na samokopirnom upitniku.

Srpska standardizacija, uz proveru psihometrijskih karakteristika ovog instrumenta, sprovedena je na uzorku
od 505 studenata, kao i na kliničkom uzorku od 280 ispitanika iz nekoliko kliničko-bolničkih centara Srbije (starosti od 22 do 78 godina).

Proizvođač:
Izaberi proizvođača
Rezultati 1 - 4 od 4

Upitnik anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti - STAI

SE-224-01 STAI Upitnik M

Pakovanje od 100 komada

Cena: 11.400,00 Din.

SE-224-02 STAI Upitnik Ž

Pakovanje od 100 komada

Cena: 11.400,00 Din.

SE-224-50 STAI Komplet

Cena: 29.400,00 Din.

SE-224-90 STAI PRIRUČNIK

Cena: 6.600,00 Din.