Ljestvica simptoma traume kod mlađe djece - TSCYC

Ur. hrv. izdanja: Gordana Buljan-Flander, Bruna Profaca

PREGLED

Šta meri: simptome traume
Uzrast: 3 do 12 godina
Primena: individualna ili grupna
Trajanje: 15 do 20 minuta
Ocenjivanje: ručno (samokopirni list za odgovore)
Kategorizacija:
A   B   C

GODINA KONSTRUKCIJE: 1999.
IZDAVAČ: Naklada Slap, Zagreb, 2011.


Skala simptoma traume kod mlađe dece standardizovan je izveštaj roditelja/staratelja, koji navodi traumatske simptome kod dece na uzrastu od 3 do
12 godina.

TSCYC je namenjen proceni deteta od strane roditelja/staratelja, a primenjiv je i kod onih s nižim obrazovanjem. 

Lista se sastoji od 90 ajtema, koje čine dve pod-skale validnosti i osam kliničkih podskala (anksioznost, depresija, ljutnja, disocijacija, zaokupljenost
seksualnošću, posttraumatski stres - intruzija, posttraumatski stres – izbegavanje i posttraumatski stres – uznemirenost).

TSCYC je proširena u poređenju s TSCC-om, kako bi obuhvatila sve simptome na osnovu DSM-IV kriterijuma.

Proizvođač:
Izaberi proizvođača
Rezultati 1 - 1 od 1

Ljestvica simptoma traume kod mlađe djece - TSCYC

TSCYC Komplet

Cena: 40.205,00 Din.