SE-260-51 NEO-FFI Komplet samoprocene

Email
Cena: 34.784,00 Din.
Opis
 

NEO-FFI Komplet samoprocene:

- 50 kom. Samoprocena – M
- 50 kom. Samoprocena – Ž
- 100 kom. NEO Sažetaka
- Costa i McCrae: Priručnik za NEO PI-R i
- NEO-FFI i Dodatak sa srpskim normama