NEO PI-R Komplet

Email
Cena: 56.834,00 Din.
Opis
260-50 NEO PI-R Komplet (10 kom. Procena – M, 10 kom. Procena – Ž, 10 kom. Samoprocena – M, 10 kom. Samoprocena – Ž, 100 kom. Listova za odgovore, 100 kom. Profila procjena M/Ž, 100 kom. Profila samoprocjena M/Ž Odrasli, 100 kom. Profila samoprocjena M/Ž Mladi, 100 kom. NEO Sažetaka, Costa i McCrae: Priručnik za NEO PI-R i NEO-FFI i Hrvatske norme) 1 56,834.00
SE-260-01 NEO PI-R Pocena/M - na srpskom 10 2,280.00
SE-260-02 NEO PI-R Procena/Ž - na srpskom 10 2,280.00
SE-260-03 NEO PI-R Samoprocena/M - na srpskom 10 2,280.00
SE-260-04 NEO PI-R Samoprocena/Ž - na srpskom 10 2,280.00
SE-260-05 NEO PI-R List za odgovore - na srpskom 100 12,000.00
260-06 NEO PI-R Profil procjena M/Ž 100 9,350.00
260-07 NEO PI-R Profil samoprocena M/Ž odlasli 100 9,350.00
260-08 NEO PI-R Profil samoprcena M/Ž mladi 100 9,350.00
SE-260-09 NEO Sažetak - na srpskom 100 3,000.00
260-90 NEO PI-R Priručnik za revidirani NEO inventar ličnosti i NEO petofaktorski inventar (NEO-FFI), P.T. Costa, Jr., R.R. McCrae i Hrvatske norme, K. Matešić, K. Matešić, ml., V. Ružić (Naklada Slap) 1 4,664.00
  Dodatna ponuda za elektronsku primenu i bodovanje (hr norme)    
SE-260-61 NEO PI R ePONS bodovanje 100 23,760.00
SE-260-62 NEO PI R ePONS primena i bodovanje 25 11,880.00
SE- 260-63 NEO PI-R ePONS interpretacija 25 27,720.00
260-70 NEO PI-R i-testiranje 25 39.600.00

Korisnicima stoje na raspolaganju i opcija za elektronsko bodovanje  Inventara, kao i opcija za elektronsko primenjivanje i bodovanje. 
Obe opcije rade po sistemu kredita, pri čemu je jedan kredit dovoljan za dobijanje rezultata za jednog ispitanika. 
Elektronska primena može da zameni određene stavke iz osnovnog kompleta sa štampanim materijalom.

Pored navedenog, korisnicima stoji na raspolaganju i opcija i-testiranja (internetsko) ali samo za hrvatski oblik upitnika.