• 16 pf.png
  • bdi_II.png
  • mmse-2.png
  • neo-ffi.png
  • neo-pi-r.png
  • pai.png
  • rcft.png
  • stai.png
  • tn.png
  • toi-se.png

STANDARDIZACIJA I ADAPTACIJA PSIHOLOŠKIH MERNIH INSTRUMENATA


U saradnji sa psiholozima i drugim stručnjacima SINAPSA EDICIJE radi na prevođenju, adaptaciji i normiranju novih psiholoških mernih instrumenata u Srbiji. Cilj nam je da što više upotpunimo ponudu psiholoških mernih instrumenata kako bismo obuhvatili različita područja rada i različte predmete merenja, što je od obostrane koristi, i nama kao izdavaču i korisnicima instrumenata. 

Na ovoj stranici možete pronaći informacije o standardizacijama koje su u toku ili su u planu, i o njihovom napredovanju, ali se i prijaviti za učestvovanje u nekoj od njih. 

Učestvovanje u standardizaciji se honoriše, pri čemu visina honorara zavisi od broja ispitanika, uslova primene i dužine samog instrumenta. 

Istraživači koji žele da realizuju istraživanja sa instrumentima koji su u postupku standardizacije, mogu nam se obratiti za saradnju koja podrazumeva dobijanje listova za odgovore (gratis ili sa popustom) uz obavezu dostavljanja rezultata po završetku ispitivanja.
 
Istraživačima i institucijama koji su zainteresovani za adaptaciju i standardizaciju instrumenata (testova, upitnika, inventara) nudimo mogućnost realizacije celokupne standardizacije prema dogovoru. 
 

Planirani prevodi,  standardizacije i adaptacije:

  

PAS - Trijažni instrument za procenu ličnosti

Autor: Leslie C. Morey 

Osnovni podaci o instrumentu: objektivni instrument namenjen za brzu trijažu širokog raspona kliničkih problema. Razvijen je u okviru matičnog instrumenta – Inventara za ispitivanje ličnosti (PAI). Sastoji se o 22 tvrdnje. Zadavanje traje oko 10 minuta.

Trenutno stanje standardizacije:standardizacija u toku.

 

BIP - Bohumski inventar za opis ličnosti u radnom okruženju

Bochumer Inventar zur berufsbezogenen Personlichkeitsbeschreibung, by Hogrefe-Verlag GmbH & Co. KG, Gottingen

Autor: R. Hossiep, M. Paschen 

Osnovni podaci o instrumentu: ispituje osobine ličnosti relevantne za radni uspeh, primenuje se kod odraslih osoba, poseduje oblik samoprocene i procene, primenjuje se individualno ili grupno, popunjavanje traje 35-45 min., ocenjivanje ručno ili putem elektronskog programa. 

Trenutno stanje standardizacije: standardizacija u toku.

 

MLQ - Višefaktorski upitnik rukovođenja

Multifactor Leadership Questionnaire, 2004, Mind Garden

Autor: Bruce J. Avolio, Bernard M. Bass

Osnovni podaci o instrumentu: ispituje stilove rukovođenja, primenuje se kod odraslih osoba, poseduje oblik samoprocene i procene, primenjuje se individualno ili grupno, popunjavanje traje 10-15 min., ocenjivanje ručno(samokopirni list) 

Trenutno stanje standardizacije: standardizacija u toku.

 

 AMI - Inventar motivacije za postignuće

Achievement Motivation Inventory, 2004 - Hogrefe & Huber Publishers

Autori: H. Schuler, G. C. Thornton III, A. Frintrup, M. Prochask
Osnovni podaci o instrumentu: zasnovan je na konceptu motivacije za postignuće kao osobine ličnosti; primenjuje se na osobama iznad 18 godina; grupno ili individualno; papir-olovka ili elektronska primena; trajanje ispitivanja 25 minuta.
Trenutno stanje standardizacije: standardizacija u toku.

 

MBI - Upitnik izgaranja na poslu

Autori: Christina Maslach, Susan E. Jackson, Michael P. Leiter, Wilmar B. Schaufeli, Richard L. Schwab

Osnovni podaci o instrumentu: Danas se smatra najpoznatijom merom izgaranja na poslu. Postoje tri verzije/forme MBI upitnika, koje imaju donekle slične skale koje procenjuju aspekte sindroma izgaranja na poslu i prilagođene su zahtevima zanimanja na koja se odnose. Primena: individualna ili grupna. Trajanje: 10-15 minuta. Ocenjivanje: ručno

Trenutno stanje standardizacije: standardizacija završena.

 

U PLANU

ASEBA 
(Achenbachov sistem empirisjki zasnovane procene) 

BAI (Beckova skala anksioznosti) 

BHG (Beckova skala beznađa) 

DRS-2 (Skala za procenu demencije – drugo izdanje) 

KNT (Kognitivni neverbalni test) 

  - - -

 

Prijavite se za učestvovanje u nekoj od planiranih standardizacija popunjavanjem KONTAKT OBRASCA.

Obavestite nas o svojim interesima i potrebama, navodeći instrumente čiju biste standardizaciju predložili.

Podaci koje navedete biće korišćeni u skladu s Izjavom o privatnosti i sigurnosti podataka.